Ви є тут

Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування


Номер роботи - P 9 ПОДАНА

Представлено державним підприємством "Український державний центр радіочастот".

Автори: Благодарний В.Г., Бондарчук В.Т., Калюжний М.М., Корсак В.Ф.,Олійник В.Ф., Плешаков Г.А., Слободянюк П.В., Титаренко В.К., Хаіров Є.В., Яцук П.П.

Мета роботи: побудова в Україні автоматизованої системи, яка забезпечує контроль стану використання радіочастотного ресурсу в умовах електромагнітної обстановки будь-якої складності, зокрема й під час проведення спеціальних заходів у межах держави або будь-якої території для забезпечення ефективного використання та визначення вільного радіочастотного ресурсу для впровадження в Україні нових і поширення мереж наявних радіотехнологій.

Розроблено принципово нові ринципи та структури взаємодії автоматизованої системи радіомоніторингу з системами, реалізованими на базі інших програмних платформ, а також теоретичних підходів і критеріїв оцінювання ефективності функціонування локальних угруповань мобільних і стаціонарних станцій радіоконтролю й автоматизованої системи радіомоніторингу в цілому.

Розроблено теоретичні основи та методологію побудови розподіленої автоматизованої системи управління віддаленими джерелами інформації щодо стану електромагнітної обстановки та використання радіочастотного ресурсу. Науково обґрунтовано та розроблено структуру та принципи функціонування багатоієрархічної розподіленої автоматизованої системи радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот від 30 МГц до 6 ГГц. Розроблено технічні вимоги до уніфікованих структур стаціонарних і мобільних станцій, які забезпечують радіоконтроль у смугах частот до 6 ГГц та теоретичні підходи до оцінювання зон радіодоступності стаціонарних станцій радіоконтролю, їх угруповань та системи радіомоніторингу в цілому й оптимізації їх топології.

Сьогодні радіомоніторингом в Україні охоплено 107 населених пунктів із загальною кількістю населення понад 39 млн. чоловік і загальною кількістю охоплених радіомоніторингом радіоелектронних засобів 87% у смузі частот до 6 ГГц та понад 75% засобів у смугах частот від 6 до 40 ГГц.

Кількість публікацій: 6 монографій, 69 статей.