Ви є тут

2001 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 3 грудня 2001 року №1168/2001

За створення та впровадження у виробництво серії вітчизняних вибухозахищених асинхронних двигунів потужністю від 2,2 до 400 кВт для вибухонебезпечних виробництв України.
За цикл робіт "Теорія і практика створення антисигнатурних олігодезоксирибонуклеотидів як універсальних антимікробних засобів".
За палеомагнітні дослідження в Україні (теорія, методологія та впровадження в практику нового напрямку в галузі наук про Землю)
За цикл робіт “Теорія та практика біотехнології випуску ксампану та енпосану, розробка наукових засад та технологій їх використання в текстильній, хімічній, харчовій промисловостях та сільському господарстві”
За цикл робіт "Ймовірносно-статистичні методи в проблемах надійності та безпеки інформаційних технологій".
За цикл монографій \"Функціонально-аналітичні та групові методи сучасної математичної фізики\"
За підручник "Лазерна фізика", друге видання, К.: Леся, 1999
За підручник "Урологія", К.: Вища школа, 1993
За створення та освоєння виробництва вітчизняних зернозбиральних комбайнів КЗС-9-1 “Славутич” та КЗС-1580 "Лан".
За комплекс дослідно-конструкторських та технологічних розробок по впровадженню високих технологій при виробництві волоконно-оптичних кабелів.
За нові фізичні ефекти в сильно анізотропних напівпровідниках і прилади на їхній основі.
За імплантуємі пристрої для лікування захворювань центральної нервової системи: науково-технічна розробка, виробництво та практичне застосування в закладах охорони здоров’я.
За розробку та впровадження ресурсозберігаючої технології виробництва конкурентноздатного на світовому ринку арматурного прокату нового покоління.
За цикл праць "Україна крізь віки":
За розробку теоретичних основ та впровадження нових високопродуктивних технологій, що підвищують ресурс і надійність роботи деталей та вузлів двигунів.