Ви є тут

Здоров’язбережувальні засади використання програмно-апаратних засобів в освітньому процесі 5–9 класів


Номер роботи - M 38 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.

Автори:
Сухіх Аліса Сергіївна - кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Автором теоретично обґрунтовано та визначено поняття здоров’язбережувального складника  інформаційно-комунікаційної компетентності (ЗСІКК) учнів 5–9 класів  та розроблено модель ЗСІКК учнів 5–9 класів.

Уточнено поняття ЗСІКК, систему ергономіко-педагогічних вимог до здоров’язбережувального використання  програмно-апаратних засобів (ПАЗ)  в освітньому процесі.

Розроблено навчально-методичні матеріали  факультативних занять з учнями 5–9 класів для формування здоров’язбережувального складника їх ІК-компетентності. Укладено навчально-методичний посібник для вчителів "Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи".

Розроблено навчально-методичні рекомендації для учнів 5–9 класів "Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів" та  пам’ятку-рекомендації для батьків "Використання програмно-апаратних засобів без шкоди для здоров’я".

Результати роботи впроваджено в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді, гімназії № 172 "Нивки" м. Київ, ліцеї № 157 м. Київ.

Кількість публікацій: 30, в т.ч. 3 монографії, 13 статей, навчально-методичний посібник, навчально-методичні рекомендації, пам’ятка-рекомендації (буклет), 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно бази даних Google Scholar складає відповідно: 66/4.