Ви є тут

За працю "Закономірності деформації верхньої частини тектоносфери Землі, що встановлені теоретичними і експериментальними методами"

1996 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 11 грудня 1996 року №1190/96

1996 Державні премії