Ви є тут

Взаємовпливи у традиційній культурі українського та східнороманського населення Буковини (порівняльна характеристика за матеріалами народного обрядового календаря)


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М47

Взаємовпливи у традиційній культурі українського та східнороманського населення Буковини (порівняльна характеристика за матеріалами народного обрядового календаря)

 

Мойсей А.А.  

 

Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича

 

 

  

1 монографія, 20  статей

            У роботі досліджено взаємовпливи у традиційній культурі українського та східнороманського населення Буковини на прикладі народного обрядового календаря. Зокрема, подана порівняльна характеристика магічних та мантичних звичаїв і обрядів у народному календарі: повсякденна плювіальна практика, обряди калоян (похорон, засухи), папаруда, ритуали у виконанні гріндінарів / градівників, календар дівочих ворожінь. Вперше в українській науці зроблено спробу типологізації, дослідження символіки та міфології низки обрядів. Вперше до наукового обігу введено матеріали музейно-архівних установ України, Румунії та Республіки Молдова.