Ви є тут

Вплив умов експлуатації на тримку здатність та тріщиностійкість відповідальних конструкцій


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М46

Вплив умов експлуатації на тримку здатність та тріщиностійкість відповідальних конструкцій

 

Пиндус Ю.І., Марущак П.О.,

Окіпний І.Б. 

 

Тернопільський державний технічний університет  імені Івана Пулюя

 

 

 

50 статей, 23 тези конференцій

Розроблено методики і експериментально досліджено вплив експлуатаційних факторів (частоти навантаження, температури, перевантажень розтягом) на деградацію  мікроструктури і характеристики механічних властивостей матеріалів. Отримані результати добре узгоджуються з загальними закономірностями еволюції експлуатаційної пошкоджуваності.

Запропоновано фізично обґрунтовані методики прогнозування впливу одноразових перевантажень розтягом на швидкість поширення втомних тріщин в  алюмінієвих сплавах та крихку міцність сталей корпусів атомних реакторів після термообробки, що моделює радіаційне окрихчення матеріалу за різних термінів експлуатації.

Результати досліджень впроваджені на провідних підприємствах промисловості України: АНТК імені Антонова, МК "Азовсталь", Рівненській АЕС.