Ви є тут

Відкриття тромбін-плазмінової системи як однієї з основних регуляторних систем організму та дослідження фундаментальних механізмів її функціонування як основи патогенезу і саногенезу багатьох хвороб


Номер роботи - P 27 ПОДАНА

Р27

Автор:

Монастирський В.А.

 

Представлена Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького МОН України

 

Открытие тромбин-плазминовой системы как одной из основных

регуляторных систем организма и исследования фундаментальных механизмов ее функционирования как основы патогенеза и саногенеза многих болезней

Авторы: В.А.Монастырский

Discovery of thrombin-plasmin system as one of the main regulatory systems of the otganism and research on the fundamental mechanisms of its functioning as the basis of pathogenesis and sanogenesis of many diseases

Authors: V.A.Monastyrsky

 

За підсумками понад тридцятирічних експериментальних досліджень автора з вивчення при різних патологічних процесах патогенетичної і саногенетичної ролі двох ферментних систем – коагуляційної (системи тромбіну) і фібринолітичної (системи плазміну) одержано результати, які призвели до відкриття низки нових, досі не відомих коагулологічних явищ і закономірностей. Це дозволило автору встановити існування дуже складної ферментної системи - "тромбін-плазмінова система" (ТПС).

  Основна біологічна роль ТПС полягає у здійсненні двох фундаментальних протилежних внутрішньо суперечливих фізіологічних процесів – біологічної коагуляції (цито-гісто-гемокоагуляції), кінцевим результатом якої є коагуляційні (за своєю суттю дегенеративні) та дистрофічні пошкодження органів, і біологічної регенерації (цито-гісто-геморегенерації), кінцевим результатом якої, навпаки, є відновлення структури та функцій пошкоджених органів.

  Показано, що біокоагуляція і біорегенерація – це єдиний коагуляційно-регенераційний механізм (КРМ), за допомогою якого ТПС виконує в організмі низку життєво важливих функцій регуляторного характеру. КРМ є тим інструментом, за допомогою якого геном реалізує свою програму вікового розвитку, включно з прикінцевим його етапом – фізіологічним старінням організму.

  ТПС відіграє також важливу патогенетичну і саногенетичну роль у випадках, коли під дією різних  хвороботворних агентів посилення тромбіногенезу чи плазміногенезу перевищує межі фізіологічної чи саногенетичної доцільності.

  Таким чином, автор відкрив тромбін-плазмінову систему, встановив її біологічну роль, розшифрував фізіологічну, патогенетичну та саногенетичну роль і дійшов висновку, що ця складна ферментна система є п’ятою основною регуляторною системою організму, нарівні з генною, імунною, ендокринною та нервовою системами.

Основні результати роботи відображено в монографії та 13 статтях.