Ви є тут

Вдосконалення хірургічного лікування хворих на рак ободової кишки шляхом впровадження мультимодальної програми швидкого відновлення


Номер роботи - M 49 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Безносенко А.П., Бурлака А.А., Махмудов Д.Е.

 

Представлена Національним інститутом раку Міністерства охорони здоров'я України

Мета дослідження - покращити безпосередні результати і якість життя хворих, оперованих з приводу раку ободової кишки шляхом розробки і впровадження патогенетично обґрунтованої мультимодальної програми швидкого відновлення. Авторами  вперше досліджено вплив розробленої програми швидкого відновлення на частоту розвитку післяопераційних ускладнень, летальності, терміни реабілітації, якість життя, а також на економічну рентабельність. Досліджено питому вагу найбільш значимих факторів ризику, на редукцію яких спрямована програма.

Завдяки розробленій статистичній моделі досліджено інтегральний відносний ризик усього комплексу програми швидкого відновлення. Представлено математико – економічну модель, що дозволяє вивчити економічну ефективність програми.

Науково-практична значимість: загальна кількість післяопераційних ускладнень у хворих, лікування яких проводилось за розробленою програмою, склало 8,7%, післяопераційна летальність – 0,9%; середній термін реабілітації склав (6,3±3,4) діб, а економічна ефективність склала 54,5%.

Кількість публікацій: 90, в т.ч. за темою роботи – 14 (посібник, 4 статті, методичні рекомендації, інформаційний лист, отримано патент)