Ви є тут

Удосконалені методи аналізу і синтезу широкосмугових рупорних антен зі складною формою поперечного перерізу


Номер роботи - M 0

М57

Автор: Павлюк В. В.

 

Представлена Житомирським військовим інститутом імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету.

Усовершенствованные методы анализа и синтеза широкополосных рупорных антенн со сложной формой поперечного сечения

Автор: Павлюк В. В.

 

Advanced methods of wideband complex cross section form horn antenna analysis and synthesis

Author: Pavlyuk V. 

 

Кількість публікацій: 14 наукових робіт (навчальний посібник у двох томах, 3 статті, 10 тез доповідей).

 

Високоефективні інформаційні системи є невід’ємною складовою інфраструктури сучасної людської цивілізації. Головними напрямками їх розвитку та вдосконалення є збільшення канальної ємності та пропускної здатності апаратури, що висуває нові вимоги до антен та антенних систем.

Автором узагальнено сучасні науково-практичні підходи до проектування широкосмугових рупорних антен зі складною формою поперечного перерізу, проаналізовано відомі методи досягнення необхідної їх широкосмуговості та обґрунтовано доцільність застосування закритих гребеневих хвилевідних структур.

Запропоновано удосконалені методи розрахунку електромагнітного поля та електродинамічних характеристик гребеневих рупорних антен, методи синтезу елементів їх конструкції та розрахунку розмірів для досягнення необхідних експлуатаційних характеристик у обраному діапазоні частот. Удосконалено методи розрахунку поля перевипромінювання та визначення ефективної площі розсіювання гребеневих рупорних антен. Розроблено метод визначення профілю гребенів та спосіб збудження рупорних антен для забезпечення кращих характеристик їх узгодженості з лінією живлення у робочій смузі частот.

Головними перевагами запропонованих автором методів у порівнянні з відомими є їх цілісність, краща адекватність удосконалених математичних моделей, спрямованість на розрахунок практичних конструкцій широкосмугових антен для сучасних високоефективних радіотехнічних систем.