Ви є тут

Теоретичні основи механіки носових і кормових гнучких огороджень суден на повітряній подушці та їх проектування у складі підйомного комплексу


Номер роботи - M 0

М5

Автори: Зайцев В.В., Зайцев Д.В., Лукашова В.В.

 

Представлена Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова.

Теоретические основы механики носовых и кормовых гибких ограждений судов на воздушной подушке и их проектирование в составе подъемного комплекса

Авторы: Зайцев В.В., Зайцев Д.В., Лукашова В.В.

 

The Theoretical bases of mechanics bow and stern skirt of hovercrafts and their design in lift complex structure

Authors: Zaytsev V., Zaytsev D., Lukashova V.

 

Кількість публікацій:23 статті,6 патентів.

 

У всіх морських країнах світу інтенсивно розвивається флот суден з динамічними принципами підтримки. Одним з типів таких суден є судно на повітряній подушці (СПП). Основою СПП є його піднімальний комплекс, до складу якого входить гнучке огородження (ГО), - один з головних елементів, від якого залежать експлуатаційні якості судна.

Наукові праці авторів присвячено створенню теоретичної бази для розрахунків і проектування гнучких огороджень суден на повітряній подушці, визначенню закономірностей процесів, що відбуваються з ГО СПП у різних режимах його руху. Доведено вплив режиму руху СПП на процес взаємодії його ГО з потоком рідини та газу. Досліджено вплив натікання потоку рідини і газу на процес затягування та напружено-деформований стан оболонки ГО. Вперше досліджено закономірності розподілу напружень, деформацій та великих переміщень у відкритих носових огородженнях скегових суден на повітряній подушці.

Результати дослідження широко впроваджено в навчальних курсах Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та Севастопольського національного технічного університету.

Методики авторів впроваджено у ВАТ ФСК "Море", ДП НВК газотурбобудування "Зоря-Машпроект".