Ви є тут

Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва


Номер роботи - P 55 НАГОРОДЖЕНА

Р55

Автори:

Алимов О.М., Биков В.Ю., Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С.,

Кононенко І.В., Тесля Ю.М., Ярошенко Ю.Ф., Рибак С.О.

 

Представлена Київським національним університетом будівництва і архітектури МОН України.

 

Системы прогнозированного активного управления проектами та программами социально-экономического развития Украины  в областях образования, науки и производства

Авторы: Алимов А.Н., Быков В.Е., Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Кононенко И.В., Тесля Ю.Н., Ярошенко Ю.Ф., Рыбак С.А.

Systems of forecast active project and program management of social economic development of Ukraine educational, scientific and production sectors.

Authors: Alimov A.N., Bykov V.U., Bushuyev S.D., Bushuyeva N.S., Kononenko І.V., Teslya Y.N., Yaroshenko Y.F.

 

Роботу присвячено створенню професіональної інфраструктури та систем прогнозованого активного управління проектами і програмами соціально-економічного розвитку України у сферах освіти, науки і виробництва. 

Головна ідея роботи полягає у формуванні на засадах науково-методологічного  обґрунтування, ”технологічно зрілих” організацій, професійної інфраструктури, систем управління проектами та програмами розвитку у сферах освіти, науки і виробництва, що здатні за сучасних умов забезпечити та технологічно підтримати управління прогресивним розвитком цих сфер в Україні.

У результаті впровадження створених систем сформовано унікальну для світової науки та практики професіональну інфраструктуру, що підтримує управління проектами та програмами, як один з головних чинників розвитку в умовах кризи й турбулентності оточення. Розроблено методологію та реалізовано на практиці низку систем управління проектами і програмами, а також створено цілісну та повну інфраструктуру професійного забезпечення управління проектами розвитку вітчизняних підприємств і організацій.

Результати робіт впроваджено у багатьох проектах, як державного так і приватного секторів економіки.

Отримані результати формують єдину науково-практичну основу створення систем прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва. Закладено фундамент професійної підтримки проектів та програм розвитку України в кризових й турбулентних умовах за рахунок впровадження системних змін.

Наукові результати роботи відображені у 22 монографіях, 13 навчальних посібниках, понад 200 статтях. Під керівництвом авторів  захищено 4 докторських і 28 кандидатських дисертацій. Отримали сертифікати міжнародної асоціації управління проектами понад 1000 осіб, пройшли підготовку через тренінгові курси понад 12 000 фахівців з різних галузей господарства України.