Ви є тут

Система активного захисту літальних апаратів


Номер роботи - P 21 ПОДАНА

Р21

Автори:

Альошин О.М., Архипов М.І., Баглай В.Є., Дічек О.І.,

Квасніков В.П., Кучин В.П., Матюхін О.А., Сібрук Л.В.,

Тішков Ю.М., Туренко С.М.

 

Представлена Національним авіаційним університетом  МОН України.

 

Система активной защиты летательных аппаратов

Авторы: Алёшин А.М., Архипов Н.И., Баглай В.Е., Дичек А.И., Квасников В.П., Кучин В.П.,

Матюхин А.А., Сибрук Л.В.,Тишков Ю.М., Туренко С.М.

System of active protection lethal devices

Authors: Alyoshin A.M., Arhipov N.I., Baglay V.I., Dichek A.I., Kvasnikov V.P., Kuchin V.P., Matiuhin A.A.,

Sibruk L.V., Tishkov U.N., Turenko S.N.

 

У роботі розглядаються принципи побудови засобів захисту літаків та вертольотів від ураження керованими ракетами з інфрачервоними головками самонаведення (ІЧ ГСН). Запропоновано технічну реалізацію наукових принципів у вигляді станції оптико-електронного придушення „Адрос” КТ-01АВ/АВЕ  для вертольотів, параметри та характеристики якої перевищують закордонні аналоги. Станція здійснює зрив захоплення цілі і відведення із заданої траєкторії польоту до цілі всіх типів відомих ракет з ІЧ ГСН.

Авторами розроблено  теоретичні основи побудови нового покоління систем активного захисту літальних апаратів від ракет з інфрачервоними головками самонаведення (ІЧ ГСН); розроблено принципово новий, який не має аналогів у світі, спосіб створення перешкод ІЧ ГСН керованих ракет на основі багатовимірного закону модуляції завадового випромінювання для активних станцій завад, що забезпечує рівноймовірне подавлення інфрачервоної головки самонаведення керованих ракет з різними видами обробки сигналу від цілі;

Станцію „Адрос” прийнято на озброєння Збройних Сил України. Промислове виробництво станції налагоджено на Науково-виробничому комплексі „Прогрес” (м. Ніжин), запланований обсяг реалізації системи складає: по вертольотам – біля 5000 одиниць, по літакам – біля 3000 одиниць.

         Основні науково-технічні результати роботи відображено в 5 монографіях, новизна технічних рішень підтверджується 25 патентами на винаходи, в тому числі  3 зарубіжними.