Ви є тут

Створення прецизійних пристроїв і приладів оптотехніки на основі нових функціональних елементів


Номер роботи - P 18 ПОДАНА

 

Автори:

Поперенко Л.В., Войценя В.С., Колобродов В.Г., Кудрявцев Ю.В., Стащук В.С., Стерлігов В.А., Стронський О.В., Тимчик Г.С., Черняк С.І., Шайкевич І.А.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

Створено прецизійні прилади і системи оптотехніки на основі сучасних методів їх проектування та використання оптимальних експлуатаційних характеристик їхніх компонентів, що визначені за комбінованою схемою розв’язання прямої та оберненої задач рефлектометрії та спектроеліпсометрії.

Запропоновано ряд підходів щодо опису відбивальної здатності функціональних шарів в оптичному діапазоні шляхом розгляду відгуку електронної підсистеми матеріалу при збудженні її світлом та потоками високоенергетичних частинок, а саме: ролі домішкових (віртуальних) зв’язаних станів електронів в металевих сплавах, станів поблизу рівня Фермі з врахуванням ступеня локалізації андерсонського типу і величини зміщення відносно цього рівня порогу рухливості, відображаючи тим самим специфічну природу формування хімічного зв’язку в аморфних середовищах з нанокристалічними включеннями при створенні металодзеркал.

Встановлено залежність фізичних властивостей плівкових напівметалевих феромагнетиків від ступеню атомного порядку і розроблено основи технології одержання шарів спінових інжекторів для їх подальшого використання в пристроях спінтроніки.

Розроблено фоточутливі матеріали з керованими властивостями для отримання на їх основі оптичних елементів, а також реєструвальних наноструктурованих середовищ, удосконалено методи Фур’є-аналізу просторових частот для визначення довжин автокореляції шорсткостей дзеркальних поверхонь, а також принципові схеми і їх конструкторські рішення в приладах оптичного контролю і діагностики матеріалів, в системах авіаційного та космічного оптико-електронного обладнання.

 

Кількість публікацій:  247, в т.ч. 9 монографій, 4 розділи у монографіях, 8 підручників, 9 посібників, 217статей  у реферованих журналах. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1000 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =17. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 47 авторськими свідоцтвами та  патентами.

За даною тематикою захищено 11  докторських та 32 кандидатських дисертацій.