Ви є тут

Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні


Номер роботи - M 0

М107

Автор: Литвинов О.М.

 

Представлена Харківським національним університетом внутрішніх справ.

 

Кількість публікацій: 92 наукові публікації (3 монографії, в т.ч. 2 одноосібні, 44 статті, в т.ч. 37 одноосібні, 8 науково-практичних видань, 13 комплексів методичних і науково-практичних рекомендацій, 2 науково-практичні коментарі, 22 тези доповідей).

 

Монографію „Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні”-Х.: вид-во Харк. нац унів-ту внут справ, 2008.- 446с. присвячено аналізу методологічних засад та практики функціонування соціально-правового механізму протидії злочинності.

Автором визначено зміст, основні напрямки, систему, елементний і компонентний склад, особливості та значення окремих статичних та динамічних елементів діяльності з протидії злочинності. Розкрито сутність соціально-правового механізму протидії злочинності, його відмінності від суміжних категорій та правових феноменів. Проаналізовано сучасний стан правового забезпечення протидії злочинності та окреслено напрямки удосконалення на перспективу. Охарактеризовано практику реалізації правозастосовних механізмів протидії злочинності в діяльності судів та правоохоронних органів. Окреслено коло профільних кримінологічних функцій та систематизовано методи кримінологічного впливу, що включені в систему соціально-правового механізму протидії злочинності.

Встановлено сутність, зміст та значення віктимізації для формування структур вказаного механізму, а також для забезпечення комплексного характеру базової діяльності. Досліджено проблемні питання оцінювання ефективності функціонування соціально-правового механізму протидії злочинності та сформульовано рекомендації, спрямовані на удосконалення теоретико-правових засад і практичної діяльності з протидії злочинності та механізму її функціонування.