Ви є тут

Розробка, впровадження і серійне виробництво базових моделей і сімейств автомобілів підвищеної прохідності


Номер роботи - P 23 ПОДАНА

Р23

 

Автори:

Буличев В.Ю., Гез Г.В., Гриценко О.І., Заславський Ю.Г.,

Кирчатий В.І., Корсун М.Б., Кузнецов В.К., Подригало М.А.,

Сазонов С.В., Ухналь В.І.

 

Представлена Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом МОН України.

 

Разработка, внедрение и серийное производство базовых моделей и семейств автомобилей повышенной проходимостиАвторы: Буличев В.Ю., Гез Г.В., Гриценко А.И., Заславский Е.Г., Кирчатий В.И., Корсун М.Б.,

Кузнецов В.К., Подригало М.А., Сазонов С.В., Ухналь В.И.

The development, implementation and full-scale manufacturing of basic automobile models and off-road automobile linesAuthors: V.Yu. Bulichev, G. V. Gez, A. I. Gritsenko, Ye. G. Zaslavskyi, V. I. Kyrchatyi, M. B. Korsun,

V. K. Kuznetsov, M. A. Podrygalo, S. V. Sazonov, V. I. Uhnal.

 

Роботу присвячено розробці і створенню базових моделей та сімейств автомобілів підвищеної прохідності 5-го і  6-го класу, які відповідають сучасним світовим вимогам .

Авторами  розроблено теоретичні засади та принципи їх реалізації у вигляді конструкцій вузлів, агрегатів і систем автомобілів та сучасних технологічних процесів їх виготовлення, які інтегрально дозволили створити базові моделі та сімейства автомобілів підвищеної прохідності, що освоєні у виробництві, виготовляються і поставляються користувачам в Україні та за кордоном.

Розроблено основу довгострокового використання та забезпечення підвищених вимог до експлуатаційних характеристик вантажівок, приведено рекомендації з розподілу тормозних сил між осями автомобіля, розроблено методику оцінки управління трьохосним автомобілем, запропоновано теоретичну базу оцінки стійкості автомобіля при заносах, створено бортову інформаційно-діагностичну систему двигуна та основних агрегатів автомобіля, вдосконалено його паливну систему.

Базові автомобілі у порівнянні із закордонними аналогами мають більш високі тягово-швидкісні властивості, високу прохідність, мають високу стійкість курсу, можливість експлуатації в кліматичних зонах з температурою від -60 до +55 °С, а також в умовах високогір’я, високу надійність роботи в умовах запиленості  та меншу складність обслуговування і ремонтних робіт.

Наукові результати викладено у 12 монографіях, 84 наукових статтях, 12 патентах, доповідались на 36 науково-технічних конференціях.

Загальний економічний ефект від впровадження роботи склав понад 1  млн. грн.