Ви є тут

Розробка та впровадження ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації силових конструкцій авіаційної техніки


Номер роботи - P 22 ПОДАНА

Р22

Автори:

Аболіхіна О.В., Белінський В.В., Василевський Є.Т.,

Гребеніков О.Г., Дереча В.Я., Клімов А.Є., Моляр О.Г.,

Осташ О.П., Учанін В.М., Федірко В.М.

 

Представлена Державним підприємством "Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К.Антонова".

 

Разработка и внедрение эффективных методов и технологий для обеспечения надежной эксплуатации силовых конструкций авиационной техники

Авторы: Аболихина Е.В., Белинский В.В., Василевский Е.Т., Гребеников А.Г., Дереча В.Я., Климов А.Е.,

Моляр А.Г., Осташ О.П., Учанин В.Н., Федирко В.Н.

Development and implementation of the effective methods and technologies for providing reliable exploitation of power constructions in aircraft engineering

Authors: Abolikhina O.V., Belinskiy V.V., Vasilevski Y.T., Grebenikov O.G., Derecha V.Y., Klimov A.Y.,

Moliar O.G., Ostash O.P., Uchanin V.M., Fedirko V.M.

 

Роботу присвячено комплексному вирішенню важливої науково-технічної проблеми – розвитку нової концепції забезпечення ресурсу на стадії експлуатації авіаційної техніки, заснованої на сучасному принципі допустимості пошкоджень, шляхом розробки комплексу науково обґрунтованих заходів для виявлення та мінімізації пошкоджень силових конструкцій, що гарантує продовження надійної і безпечної експлуатації та підвищення економічної ефективності авіаційної техніки.

Дослідження охоплюють повний цикл вирішених задач – від теоретичних та експериментальних, спрямованих на наукове обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, до серійного виробництва та впровадження конкурентноздатних технологій, апаратури, регламентації пов’язаних з ними процедур, проведення необхідних організаційних заходів.

Окремі розробки авторів є унікальними і не мають аналогів у світі, техніко-економічні показники створених технологій знаходяться на рівні, а за деякими параметрами перевищують кращі зарубіжні аналоги.

Розроблений комплекс заходів послужив основою для наукового обґрунтування продовження терміну експлуатації літаків типу „Антонов”, економічний ефект  від впровадження склав понад 1,6 млрд. дол.

Результати досліджень впроваджено на АНТК „Антонов", ВАТ „Мотор-Січ”, ЗМКБ „Прогрес”, ДКБ „Південне”, Міжнародні Авіалінії України, АНТК „Туполев”, АНТК „Илюшин”, МБК „Вимпел”, ПКО „Нормаль”, Ульяновському, Воронежському, Смоленському, Ташкентському авіазаводах, підприємствах міністерства оборони України та інших галузях промисловості України, зокрема нафтогазової („Львівгазвидобування”, НВФ „Зонд”), машинобудівної (ДП „Завод ім. Малишева”), приладобудівної (НВФ „Промприлад”) і систем Держгірпромнагляду України (Карпатський і Полтавський ЕТЦ).