Ви є тут

Розробка системи епізоотологічного моніторингу, імунопрофілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці в Україні


Номер роботи - P 14 НАГОРОДЖЕНА

Р14

Автори:

Стегній Б.Т., Головко А.М., Стегній М.Ю., Музика Д.В.,

Герілович А.П., Рула О.М., Мельничук С.Д.,

         Лісовенко В.Т., Мартиненко Д.Л., Спиридонов В.Г.

 

 

Представлена Національним науковим центром "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" УААН.

 

Разработка системы эпизоотологического мониторинга, иммунопрофилактики и диагностики высокопатогенного гриппа птиц в Украине

Авторы: Стегний Б.Т., Головко А.Н., Стегний М.Ю., Музыка Д.В., Герилович А.П., Рула А.Н,.

Мельничук С.Д., Лісовенко В.Т., Мартиненко Д.Л., Спиридонов В.Г.

Development of the system of epizootological monitoring, immunoprophylaxis and diagnostics of highly pathogenic avian influenza in Ukraine

Authors: Stegniy B.T., Golovko A.N., Stegniy M.Yu., Muzyka D.V., Gerilovich A.P., Rula A.N.

 

Роботу присвячено одній з найбільш актуальних проблем сучасної ветеринарної медицини – високопатогенному грипу птиці, розробці системи епізоотологічного моніторингу та прогнозування епізоотичної ситуації, розробці вітчизняних засобів діагностики, специфічної профілактики цього захворювання у сільськогосподарської птиці.

Авторами проведений широкомасштабний епізоотологічний моніторинг диких птахів в місцях їх масового скупчення в Україні, щодо високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби. Розроблено методичні підходи контролю та прогнозування епізоотичної ситуації, технології виготовлення та контролю трьох інактивованих вакцин. Розроблено вітчизняні тест-системи для серологічної та молекулярно-генетичної діагностики грипу та ньюкаслської хвороби, організовано та налагоджено їх виробництво.

Дослідження  авторів дали можливість розробити Державні стандарти України  лабораторної діагностики грипу птиці, вимог до інактивованих вакцин проти високопатогенного грипу птиці, методи контролю вакцин та гармонізувати їх до вимог Міжнародного епізоотичного бюро. Розроблена система відповідає світовому рівню, а біопрепарати за деякими показниками перевищують закордонні аналоги

Наукові результати опубліковано в 2 монографіях, 37 статтях, 3 методичних рекомендаціях, захищено  10 патентів України,  затверджено 2 Державних стандарти України.