Ви є тут

Розробка комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М.І.Пирогова


Номер роботи - P 9 ПОДАНА

Представлено Вінницьким національним медичним університетом імені М.І.Пирогова.

Автори:
1. ГУМІНСЬКИЙ Юрій Йосипович – доктор медичних наук, проректор Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;
2. МЕЛЬНИК Олег Петрович – доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України;
3. ПРОДАНЧУК Микола Георгійович – член-кореспондент НАМН УКраїни, доктор медичних наук, директор ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України";
4. ТКАЧ Геннадій Федорович – доктор медичних наук, професор Сумського державного університету;
5. ГРИЦЕНКО Сергій Іванович – кандидат медичних наук, доцент Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;
6. ГАЙДУКОВ Віктор Олексійович – вчений секретар Національного музею - садиби М.І.Пирогова;
7. СТЕЛЬМАЩУК Павло Олегович – старший викладач Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;
8. ЗАЛЕВСЬКИЙ Леонід Леонідович – старший викладач Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Авторами роботи, вперше в українській історії, розроблено комплекс новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла всесвітньо відомого вченого - анатома і хірурга Миколи Івановича Пирогова, що є національним надбанням України.

Проведено комплексний (на макро-, мікро- і ультрамікроскопічному рівнях) аналіз тканин тіла М.І.Пирогова. Проведено  комп’ютерно-томографічне сканування, гістологічні та електронно-мікроскопічні дослідження зразків тканин, мікробіологічні дослідження та застосовано комплекс хіміко-аналітичних досліджень. Встановлено  ступінь збереженості тіла та розроблено склад бальзамуючого розчину.

Комплекс новітніх технологічних методів проведення ребальзамування тіла М.І.Пирогова проведено вітчизняними вченими без участі монополіста у цій справі - Всеросійського інституту лікарських і ароматичних рослин (ВІЛАР). Тим самим зруйнували монополію ВІЛАР на проведення таких робіт. Результати роботи відповідають світовому.

За роботою немає публікацій, оскільки розроблений бальзамуючий розчин та технологічний процес проведення ребальзамувальних робіт призначені виключно для збереження тіла М.І.Пирогова, що є національним надбанням України та належать виключно Національному музею-садибі М.І.Пирогова.