Ви є тут

Розробка і впровадження на залізницях України нових конструкцій і ресурсозберігаючих технологій колії та стрілочних переводів, що забезпечують підвищення швидкостей руху поїздів і надійність експлуатації


Номер роботи - P 54 ПОДАНА

Р54

Автори:

Костюк М.Д., Тараненко С.Д., Даніленко Е.І., Дубневич Я.В.,

Корноухова К.В., Карпов С.П., Яковлев В.О., Микитін Я.І.,

Швець Ю.В., Орловський А.М.

 

Представлена Державною Адміністрацією залізничного транспорту України "Укрзалізниця" Мінрансзв’язку України.

 

Разработка и внедрение на железных дорогах Украины новых конструкций и ресурсосберегающих технологий пути и стрелочных переводов, обеспечивающих повышение скоростей движения поездов и надежность эксплуатации

Авторы: Костюк М.Д., Тараненко С.Д., Даниленко Э.И., Дубневич Я.В., Корноухова К.В., Карпов С.П., Яковлев В.А., Никитин Я.И., Швец Ю.В., Орловский А.Н.

Development and introduction in Ukrainian railroads of new constructions and resource saving technologies of track and railway switches, which provide the increase trains speeds of movement and reliability of exploitation

Authors: Kostyuk M.D., Taranenko S.D., Danilenko E.I., Dubnevich Y.V., Kornoukhova K.V., Karpov S.P.,

Yakovlev V.A., Mikitin Y.I., Shvec Y.V., Orlovsky A.N.

 

За результатами досліджень розроблено, освоєно виробництво та впроваджено в експлуатацію нові вітчизняні удосконалені конструкції пружних рейкових скріплень на залізобетонних шпалах, що забезпечують стабільність притискання рейок до опор, оптимально поєднані пружні властивості у вертикальній і горизонтальній площинах, та підвищено поздовжню і поперечну стійкість рейкових ниток у порівнянні з типовими жорсткими клемно-болтовими скріпленнями.

Розроблено і впроваджено в експлуатацію нової менш щільної конструкції рейко-шпальної решітки на залізобетонних шпалах замість існуючої решітки на залізобетонних і дерев'яних шпалах. Обґрунтовано і впроваджено в експлуатацію в на українських залізницях рейок міжнародного стандарту типу UIC60, меншої потужності і маси, замість типових рейок Р65 вітчизняного стандарту, для укладання в колію на залізобетонних шпалах.

Розроблено, освоєно виробництво і впроваджено в експлуатацію удосконалені конструкції стрілочних переводів нового покоління, що забезпечують покращення силової взаємодії з рухомим складом, покращення характеристик плавності руху поїздів, збільшення надійності і ресурсу працездатності елементів стрілочних переводів, і дозволяють підвищувати допустимі швидкості руху поїздів до 160-200 км/год, замість існуючих 120 км/год.

Розроблено нові методи оцінки і діагностування силової взаємодії колії і стрілочних переводів з колесами рухомого складу для різних умов експлуатації та  прогнозування строків служби конструкцій колії і стрілочних переводів.

Результати досліджень опубліковано у 33 статтях, отримано 15 авторських свідоцтв і патентів.