Ви є тут

Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями


Номер роботи - M 24 НАГОРОДЖЕНА

Представлена Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова.

Автори: к.т.н. Корнієнко В.С., к.т.н. Бурунсуз К.С., к.т.н. Радченко Р.М., Портной Б.С.

Метою роботи є підвищення паливної ефективності та екологічності енергокомплексів на базі теплових двигунів, що працюють як на природних паливах, так і на альтернативних водопаливних емульсіях та синтез-газі.

Вирішено важливу проблему розробки систем глибокої утилізації теплоти двигунів внутрішнього згоряння і газотурбінних двигунів для ресурсовідновлювальних енергокомплексів нового покоління.

Розроблено концепцію підвищення паливної економічності та екологічності енергокомплексів шляхом глибокої утилізації теплоти із застосуванням конденсаційних низькотемпературних поверхонь нагріву та охолодження для збільшення виробництва теплоти утилізаційними котлами та холоду утилізаційними холодильними машинами, що використовують цю теплоту для глибокого охолодження повітря на вході двигунів і забезпечують у 1,5‑2 рази більшу економію палива порівняно з її величиною за традиційного помірного охолодження повітря на вході двигунів до температури близько 15 °С для кліматичних умов України.

Ряд новітніх технологій розроблено сумісно з науковими центрами КНР, Польщі.

Результати досліджень впроваджені в Науково-дослідному інституті експериментальної та теоретичної фізики Казахського національного університету імені аль-Фарабі (Казахстан), Техаському університеті A&M (США), в ДП НВКГ "Зоря-Машпроект"; ТОВ "Хладотехніка", ПАТ "Завод "Екватор" (м. Миколаїв), ТОВ "ГК Теплотехніка", ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (м. Херсон).

Економічний ефект від впровадження складає понад 3,5 млн. грн.

Кількість публікацій: 190, в т.ч. за тематикою роботи  монографія, 2 посібники, 55 статей (1 – у зарубіжному виданні), 107 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 4/1; Google Scholar – 88/5. Отримано 21 патент України на винахід.