Ви є тут

Рання діагностика та сучасна кріохірургія в лікуванні онкологічних захворювань органів черевної порожнини


Номер роботи - P 48 ПОДАНА

Р48

Автори:

Лещенко В.М., Жарков Я.В.,

Сандомирський Б.П., Корпан М.М., Філіппов Ю.О.

 

Представлена Державною  установою Інститут гастроентерології АМН України.

 

Ранняя диагностика и современная криохирургия в лечении онкологических заболеваний органов брюшной полости

Авторы:  Я. В. Жарков, Н. Н. Корпан, В.Н. Лещенко, Б.П. САндомирский, Ю. А. Филиппов

Early Diagnostics and Modern Cryosurgery in Treatment of Oncological Diseases of the Organs of Abdominal Cavity

Authors: Iaroslav Zharkov, Nikolai Korpan, Volodymyr Leshchenko, Borys Sandomyrskiy, Yuriy Filippov

 

Для своєчасної діагностики та ефективного лікування онкологічних хворих теоретично обґрунтовано та практично впроваджено у клінічну медицину метод ранньої діагностики онкологічних захворювань, який ґрунтується на вимірюванні рівнів електромагнітного поля людського організму, розроблено методології застосування методу глибокого охолодження патологічної тканини з метою її руйнування – кріодеструкції та створення ефективної сучасної кріохірургічної техніки.

Створено універсальну кріохірургічну установку “КріоПульс”, у конструкції якої використані останні наукові та технологічні досягнення в галузях низькотемпературного теплообміну, кріогенного матеріалознавства, низькотемпературної прецизійної термометрії, мікропроцесорних технологій тощо. Установка серійно виготовляється та успішно використовується для лікування новоутворень як в Україні, так і за кордоном.

Авторами проведено більше 2,6 тисяч  кріохірургічних операцій.

Виконані фундаментальні дослідження та практичне застосування у клінічній практиці кріохірургічних методів лікування онкологічних захворювань доводять їх медичну та економічну ефективність, дозволяють суттєво знизити  летальність та  кількість ускладнень при хірургічному лікуванні новоутворень органів та тканин людини.

Світовим визнанням інноваційних розробок у галузі кріохірургії є незмінне обрання протягом останніх десятиріч до складу ради директорів та наукових комітетів Всесвітнього та Європейського товариств  кріохірургів українських вчених.

Результати наукових досліджень опубліковано у 18 монографічних виданнях, 51 статтях,  захищено 99 авторськими свідоцтвами та патентами із них: СРСР – 28, України – 45,  Росії – 9,  Австрії – 10,  європейських – 3, світових  – 1 та США –  3.

Сумарний економічний ефект від впроваджених новаторських методик та технологій становить близько 111 млн. грн.