Ви є тут

Посттравматичний стресовий розлад у учасників АТО/ООС (механізми формування, терапія, профілактика, реабілітація хворих)


Номер роботи - M 25 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним військово-медичним клінічним центром "Головний військовий клінічний госпіталь"

Автори:
ЧЕРНЕНКО Інна Олександрівна - кандидат медичних наук, майор медичної служби, ординатор клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь".

Роботу присвячено розробці та впровадженню напрямків профілактики і алгоритмів формування персоніфікованих програм терапії та реабілітації комбатантів з посттравматичних стресових розладів (ПТСР) на основі результатів комплексного клініко-психопатологічного, психодіагностичного та соціально-демографічного досліджень.

Вперше теоретично обгрунтовано, що найбільший внесок в сукупний ризик формування ПТСР у комбатантів роблять: тривала або серйозна (самостійно визначена і названа) психотравма протягом бойових дій, відчуття проблем з соматичним здоров’ям та пов’язане з ними бажання комісуватися з лав Збройних Сил України (ЗСУ).

Показано, що в психічному статусі комбатантів достовірно (p<0,001) превалюють афективні, астенічні і психосоматичні прояви (середня інформативність запитань, щодо цих проявів (ΣМІ/n), становила 2,16; 1,77; 1,32 од. відповідно); в той час як нав’язливі, іпохондричні та істеричні прояви виражені у них значно слабше (1,17; 0,57; 0,30 од. відповідно).

Розроблено та впроваджено оригінальну персоніфіковану лікувально-реабілітаційну програму для комбатантів в медичних закладах ЗСУ. Ця програма включає клініко-діагностичну програму; комплекс методів, процедури та алгоритм проведення психотерапії та психофармакотерапії станів дезадаптації у комбатантів; а також алгоритм персоніфікованого застосування розроблених програм (лікувально-реабілітаційний маршрут) комбатантів з ПТСР.

На підставі результатів апробації запропонованої програми встановлено, що вона забезпечує нівелювання симптомів ПТСР в 85% випадків в основній групі проти 65% – в контрольній.

Впровадження оригінальної персоніфікованої лікувально-реабілітаційної програми уможливлює інтегрування України до світової спільноті як країні, яка має власну технологію виявлення, діагностику, лікування, реабілітацію та профілактику ПТСР.

Кількість публікацій: колективна монографія, 2 методичні рекомендації, 21 стаття, 3 тези доповідей. Отримано патент України на корисну модель.