Ви є тут

Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні


Номер роботи - P 34 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Коржик В.М., Рябцев І.О., Жудра О.П., Добрушин Л.Д., Лихошва В.П., Дідик Р.П., Ткаченко Е.А., Завалій О.Б., Савін В.В., Вахрушева В.С.

 

Представлена Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

 

Розроблено наукові засади та методологію створення градієнтних композиційних матеріалів та інноваційних технологічних процесів активуючої дії проміжних модифікуючих середовищ  з використанням геомодифікаторів, механоактивуючих і поверхнево-модифікуючих середовищ, що мають властивості зниження роботи тертя; самоорганізуючої відновної технології зношених поверхонь деталей; утворення аморфно-кристалічних структур з рідинно-металевих емульсій під дією висококонцентрованих джерел енергії; плазмово-дугових технологій нанесення породжуючого шару нанотовщини для формування реноваційних шарів в спряженнях, які нівелюють індиферентність вихідних поверхонь до активуючої дії геомодифікаторів; нових матеріалів з використанням енергії вибуху, технології ударно-хвильового зміцнення підповерхневих об'ємів.

Розроблено і впроваджено: технології модифікування робочих поверхонь вузлів тертя гірничо-металургійного устаткування; освоєно виробництво біметалевих труб, зварених вибухом з тридцяти сполучень металів; технології виробництва композиційних матеріалів із емульсій та суспензій на основі лазерної мікрометалургії; технологію зміцнення з використанням енергії вибуху; нове покоління плазмово-дугового обладнання та організовано його виробництво.

Про світовий рівень свідчать відповідність розробок вимогам діючих міждержавних стандартів, реалізації технологій в розвинутих країнах: США, Китаї, Естонії, Росії, а також реалізація Міжнародного проекту спільно з фірмою "Термотьюб" (Франція), пов'язаного з високоенергетичною обробкою матеріалів. Економічний ефект від впровадження склав 54,3 млн. грн. на рік.

 

Кількість публікацій:  405, в.т. ч.в 20 монографій,  385 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 107  авторськими свідоцтвами та 70 патентами. За даною тематикою захищено 8 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення робти відбулося 24 вересня 2013 року на засіданні вченої ради Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН УКраїни.