Ви є тут

Підвищення маневреності, надійності та економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами


Номер роботи - P 53 ПОДАНА

Р53

Автори:

Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Клуб М.В.,

Винницький І.П., Довготелес Г.А., Моспан Ю.М.

 

Представлена Національним університетом "Львівська політехніка" МОН України.

 

Повышение маневренности, надежности и экономичности энергоблоков мощьностью 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами

Авторы: Мысак Й.С., Кесова Л.А., Сигал И.Я., Клуб М.В., Винницкий И.П., Довготелес Г.А., Моспан Ю.М.

Authors: Mysak Y.S., Kyesova L.O., Sihal I.Ya., Klub M.V., Vynnytskyi I.P., Dovhoteles H.A., Mospan Yu.M

 

 

 

      ЗНЯТО З  РОЗГЛЯДУ