Ви є тут

Підвищення динамічних якостей вантажних вагонів і збільшення ресурсу елементів ходових частин за рахунок їх комплексної модернізації та створення на її основі візків нового покоління.


Номер роботи - P 51 ПОДАНА

Р51

Автори:

Ушкалов В.Ф., Мокрій Т.Ф., Пасічник С.С., Лашко А.А.,

Хлівний В.В., Коробка Б.А., Можейко Є.Р.,

Снітко М.П., Мархай В.В., Харченко С.І.

 

Представлена Інститутом технічної механіки НАН України і Національного космічного агентства України.

 

Повышение динамических качеств  грузовых вагонов и  увеличение ресурса елементов  ходовых частей за счет комплексной модернизации и  создание на ее основе тележек нового поколения

Авторы: Ушкалов В.Ф., Мокрий Т.Ф., Пасичник С.С., Лашко А.А., Хливной В.В., Коробка Б.А., Можейко Е.Р., Снитко Н.П., Мархай В.В., Харченко С.И.

Authors: V.F. Ushkalov, T.F. Mokrii, S.S. Pasichnik, A.A. Lashko, V.V. Khlivnoi, B.A. Korobka E.R. Mozheiko, N.P. Snitko, V.V. Markhai, and S.I. Kharchenko.

 

Роботу присвячено вирішенню питань підвищення ресурсу залізничного рухомого складу на основі модернізації існуючого та створення перспективного вітчизняного обладнання. Виконано цілеспрямовані теоретичні дослідження щодо поліпшення конструкції найбільш проблемних вузлів візків вантажних вагонів. За результатами теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано комплексну модернізацію візків вантажних вагонів за рахунок використання елементів компанії А. Стакі (розробка США) і коліс із новим профілем ІТМ-73 (розробка України), яка дозволяє підвищити швидкості руху вантажних вагонів на 20-40 км/год, у декілька разів збільшити ресурс проблемних вузлів ходових частин, значно знизити знос контактуючих поверхонь коліс і рейок тощо.

Здійснюється широкомасштабне впровадження комплексної модернізації візків вантажних вагонів на залізницях України. Освоєно виробництво металевих елементів вузлів модернізації. Ведуться роботи з організації виробництва поліуретанових компонентів. Модернізацію візків при будівництві нових вагонів виконують на Крюківському вагонобудівному заводі і на всіх вагоноремонтних заводах України - в період капітальних ремонтів вагонів. Модернізовано більше 16000 типових візків. Прийнято рішення про можливість експлуатації піввагонів з комплексно модернізованими візками на залізницях країн СНД і Балтії, а також рекомендації про виконання з 1 січня 2008 р. запропонованої Україною комплексної модернізації візків при планових ремонтах вантажних вагонів інвентарного парку.

Почато модернізацію дослідних вагонів на залізницях Росії та Казахстану. На основі комплексної модернізації на Крюківському вагонобудівному заводі створено нові візки для вантажних вагонів нового покоління.

В Україні вже експлуатується більше 1000 вагонів нового покоління з українськими візками.