Ви є тут

Монографія "Герман Коген у європейському культурному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття"


Номер роботи - M 0

М33

Автор: Радченко О.А.

 

Представлена Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.

 

Герман Коген в европейском культурном контексте конца ХІХ – начала ХХ века (Дрогобыч: Коло, 2006. – 168 с. – ISBN 966-7996-61-1)

Автор: Радченко О. А.

 

Hermann Cohen in the European Cultural Context at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century (Drohobych: Kolo, 2006. – 168 p. – ISBN 966-7996-61-1)

Author: Radchenko O.

 

Кількість публікацій: монографія.

 

Монографія Герман Коген у європейському культурному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття" (Дрогобич: Коло, 2006. – 168 с.), присвячена вождю Марбурзької школи неокантіанства Герману Когену (1842-1918),. У роботі зроблено спробу системно дослідити вплив концепції німецького філософа на слов'янських мислителів, комплексно розглянуто феномен єдності філософії та філології на прикладі західноєвропейської культури кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Робота складається із вступу, трьох розділів ("Герман Коген як філософ та філолог", "Проблема гуманітарних наук у неокантіанській спадщині Германа Когена" та "Духовні паралелі (Герман Коген про творчість Гайнріха Гайне; Герман Коген і Борис Пастернак; Герман Коген і Михайло Бахтін). У додатках представлено ряд трактатів Германа Когена ("Лірика псалмів", "Гуманітарні науки і філософія", "Поезія як мова мистецтв"), переклад яких українською мовою здійснено вперше.

Результати досліджень можуть бути використані при складанні підручників та посібників з філософії та літературознавства.