Ви є тут

Моделі та методи визначення навантаженості залізничних транспортних засобів контейнерних перевезень


Номер роботи - M 15 ПОДАНА

Представлено Українським державним університетом залізничного транспорту Міністерства освіти і науки України.

Автори:
ЛОВСЬКА Альона Олександрівна – доктор технічних наук, професор, професорка кафедри інженерії вагонів та якості продукції Українського державного університету залізничного транспорту

Авторкою розроблено моделі та методи для визначення навантаженості залізничних транспортних засобів контейнерних перевезень при русі комбінованих поїздів морем на залізничних поромах та маневрових співударяннях вагонів-платформ, завантажених контейнерами або контейнерами-цистернами.

Сформовано математичну модель для визначення повздовжньої динамічної навантаженості контейнера зі стінами із сендвіч-панелей, розміщеного на вагоні-платформі при маневровому співударянні та визначено закономірності динамічної навантаженості суховантажних контейнерів та контейнерів-цистерн при перевезенні у складі комбінованих поїздів на залізничних поромах. Допрацьовано математичні моделі динамічної навантаженості несучих конструкцій вагонів з урахуванням використання пружних або в’язких зв’язків із засобами комбінованих перевезень. Визначено закономірності динамічної навантаженості суховантажних контейнерів та контейнерів-цистерн, розміщених на вагонах-платформах при маневрових співударяннях з урахуванням пружних, в’язких або пружно-в’язких зв’язків у фітингах.

Сформовані моделі та методи визначення навантаженості залізничних транспортних засобів контейнерних перевезень є актуальними не тільки для України, але і поза її межами. Це пояснюється інтенсифікацією експлуатації контейнерних перевезень в світі, в тому числі, в міжконтинентальному сполученні.

Основні положення та рекомендації роботи передані з метою розгляду та впровадження в ДП “Український науково-дослідний інститут вагонобудування” (м. Кременчук), активно використовується у навчальному процесі УкрДУЗТ.

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ЛОВСЬКА Альона: Web of Science –151/6, Scopus – 112/19, Google Scholar – 1673/18

Кількість публікацій: 2 монографії (у закордонних виданнях англійською мовою), 50 статей, включених до категорії «А» (у т.ч. 42 – у зарубіжних виданнях) та 28 статей у журналах, включених до категорії «Б», 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 151/6, Scopus 112/19, Google Scholar 1673/18. Отримано патент України на винахід та 15 патентів України на корисні моделі.

Коментарі