Ви є тут

Метрологія термоелектричних матеріалів


Номер роботи - M 21 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом термоелектрики Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України

Автор: Лисько В.В., к.ф.-м.н.

Робота присвячена розробці методів підвищення точності вимірювань термоелектричних властивостей матеріалів та створенню на їх основі вимірювальної апаратури наукового та промислового призначення. Створені на основі технологій об’єктно-орієнтованого комп’ютерного моделювання нові фізичні методи підвищення точності мають теоретичне значення при створенні високоточних методів та обладнання для визначення параметрів термоелектричних матеріалів. Створено високоточну автоматизовану вимірювальну апаратуру для комплексного дослідження параметрів термоелектричних матеріалів, точність якої у визначенні термоелектричної добротності у 3-5 разів перевищує точність відомих аналогів, що дає можливість використовувати її при вирішенні задач підвищення добротності термоелектричних матеріалів. Створено обладнання для контролю якості матеріалів в процесі виробництва термоелектричних перетворювачів енергії, використання якого покращує ефективність термоелектричних модулів на 8-15% та зменшує витрату термоелектричного матеріалу на ~10%. Розроблене обладнання для вимірювання параметрів термоелектричних матеріалів поставлено та впроваджено в технологічний процес компаній України, Німеччини, Тайваню та ін., які займаються розробкою та виробництвом термоелектричної продукції

Кількість публікацій: 14 статей. Загальна кількість посилань складає 2 (згідно з базою даних Scopus).  Новизну та конкурентоспроможність  технічних рішень захищено 6 патентами України.