Ви є тут

"Майбутнє науки за молоддю" (огляд 2018)

Майбутнє науки  за молоддю.

 

Огляд робіт молодих вчених відзначених  премією Президента України для молодих вчених 2018 року.

Сьогодні перед Україною і перед усім світом стоять масштабні виклики технологічного розвитку, забезпечення екологічної, біологічної, продовольчої безпеки. Характер і складність цих завдань такі, що вирішувати їх можна тільки за допомогою сильної науки і сучасних технологій. І  дуже важливо, що в цій роботі активну участь беруть  молоді вчені, які  вже вносять свій  вклад у створення нових знань, пропонують чимало оригінальних рішень. Доказ тому - наукові роботи лауреатів премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Довідково:

Премію засновано у 2001 році для відзначення  молодих вчених віком до 35 років. Перші два роки присуджувалось 10 премій молодим вченим Національної академії наук України. Указом Президента України від 24 березня 2003 року №253 встановлено  25 премій (з них – 10  премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 10 тисяч гривень кожна.  У 2009 році кількість премій збільшено до 40 (з них – 15 премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі  20 тисяч гривень кожна. Починаючи з 2014 року, розмір премії – 40 тисяч гривень кожна.  З  2016 року  вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участь у конкурсі зі здобуття премії.

За 18 років всеукраїнське визнання отримали 567 робіт (з 1697 поданих), лауреатами стали 1166 осіб, з них (на момент присудження) 78%  вже мали науковий ступінь (74 доктор наук і 836 кандидат наук).


 

 

 

*****

Секретаріатом Комітету у 2018 році було прийнято 73 роботи на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Перш ніж бути  представленою до Комітету кожна з робіт пройшла довгий шлях: рецензування, обговорення на вчених та науково-технічних радах, жорсткий конкурентний відбір серед найкращих наукових робіт  вищого навчального закладу, установи або організації, потім конкурсний відбір  на колегіях міністерств та президіях  галузевих академій наук. За рішенням останніх шляхом таємного голосування роботи було представлено до Комітету. Зрозуміло, що кожна з цих робіт є кращою серед найкращих!

Для попереднього розгляду робіт при Комітеті працювала відповідна спеціалізована секція, яка розглядає роботи молодих вчених.

Серед поданих робіт переважали роботи фізико-математичного напрямку, широко представлено роботи зі створення нових речовин, мікробіологіїї, екологіїї,  енергоефективності, нових технологій лікування військовослужбовців.

Бюро секції, яка розглядає роботи молодих вчених, визначило кураторів робіт відповідно до кола їх наукових інтересів, які приймають рішення щодо проведення експертизи. Проведено 73 індивідуальних наукових і науково-технічних експертиз матеріалів робіт, які висунуто на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

 В травні  поточного року  відбулося засідання секції, на якому після обговорення висновків кураторів-рецензентів відбулось таємне голосування. За поданням секції шляхом таємного голосування на засіданні президії Комітету до участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 року допущено 53 роботи.

За результатами громадського обговорення цих робіт  до Комітету надійшло 476схвальних відгуків (з них - 28 закордонних) від провідних науковців і організацій, понад 870 коментарів (з них - 93 зарубіжні) до робіт отримано на сайті Комітету.

На підсумковому засіданні спеціалізованої секції проаналізовано матеріали громадського обговорення робіт, зміст та загальна оцінка їх наукового значення, творчий внесок конкретних претендентів на здобуття премії.

Президія Комітету  після заслуховування  рекомендацій секції  5 листопада 2018 року  прийняла  рішення щодо кандидатур на присудження премій.

 

За поданням Комітету Указом Президента України  № 419/2018 від 07 грудня 2018 року присуджено 40 премій Президента України для молодих вчених.

Лауреатами стали 87 науковців (42 -представники вищої школи), серед них 13 докторів наук і 59 кандидатів наук.

 

Серед 13 докторів наук:

 

доктори технічних наук – 4,

доктори фізико-математичних наук – 2,

доктори економічних наук – 3,

доктори біологічних наук – 2,

доктор юридичних наук,

доктор сільськогосподарських наук.

 

Серед 59 кандидатів наук:

 

 кандидатів технічних наук – 37,

кандидатів фізико-математичних наук –10,

кандидатів біологічних наук – 4,

кандидатів хімічних наук – 4,

кандидат економічних наук,

кандидат медичних наук,

кандидат психологічних наук,

кандидат геологічних наук.

 

Розподіл робіт молодих вчених:

- за науковими напрямами

наукові напрямки

Кількість робіт

% премійованих робіт

подано

конкурс

премія

математичного напрямку

14

12

11

79%

фізико-технічного напрямку

8

7

6

75%

енергоефективності

3

3

2

65%

хімічні науки

11

7

6

55%

проблем матеріалознавства

4

2

2

50%

біологічні науки

6

5

3

50%

науки про життя 

2

2

1

50%

проблем екології

5

3

2

40%

суспільно-гуманітарні науки

16

9

6

37%

агропромислового комплексу

4

3

1

25%

 

- за поданням

 

 

Кількість робіт

подано

конкурс

 премійовано

 

 

Національна академія наук України

34

23

17

 

 

Міністерство освіти і науки України

22

19

16

 

 

Міністерство оборони України

2

2

2

 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1

1

1

 

 

Міністерство внутрішніх справ України

5

1

0

 

 

Національна академія аграрних наук України          

6

4

2

 

 

Національна академія педагогічних наук України

1

1

1

 

 

УКООПСПІЛКА

1

1

1

 

 

Державне служба України з надзвичайних ситуацій

1

1

0

 

 

 Підтримка діяльності молодих учених є окремим напрямом наукової політики  Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".   Як наслідок, премійовано по три роботи,  представлені цими вищими навчальними закладами. Дві роботи премійовано з Київського національного університету  імені Тараса Шевченка.

 

 Особливо варто відзначити роботи, автори яких вже встигли захистити докторські дисертації, 7 з них представили свої роботи одноосібно.

 • Маринич Олександр Віталійович, д.ф.-м.н., (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)за роботу "Випадкові процеси з регенерацією"

За оцінками фахівців Олександр Маринич має блискучі наукові результати, що стосуються випадкових процесів з регенерацією - досить складного класу процесів, але з численними застосуваннями. Автор винахідливо використовує композиції як аналітичних, так і чисто ймовірнісних методів. Для розв'язання задач Олександр не лише використав методи сучасного стохастичного аналізу, теорії функцій, комбінаторики, а й розробив декілька принципово нових методів. Створений автором математичний апарат виявився надзвичайно ефективним для проведення асимптотичного аналізу різноманітних регенеративних випадкових структур. Важливо відзначити, що більшість із отриманих ним результатів дають остаточні відповіді на поставлені запитання, їх не можна покращити. Підтвердженням високого рівня та якості досліджень є те, що більшість результатів опубліковано у міжнародних виданнях із найвищим рейтингом у галузі теорії ймовірностей.

 • Мірошниченко Денис Вікторович, д.т.н., (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут") за роботу "Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу".
   

В  сучасних умовах коксохімічна промисловість України імпортує велику кількість вугілля зі США, Канади, Австралії та інших країн. Через велику тривалість транспортування це вугілля надходить на підприємства вже значною мірою окисненим. Автором переконливо засвідчена можливість одержання з вугільних шихт, що містять окиснене вугілля, коксу належної якості для сучасних доменних печей, в тому числі тих, де вдувають пиловугільне паливо. Важливо відзначити, що розроблені та впроваджені рішення дають можливість виробляти не лише кокс, а й хімічні продукти (смолу, арени, аміак тощо), що знаходять застосування при отриманні широкого кола продуктів з великою доданою вартістю, зокрема, лікарських препаратів, значну кількість яких Україна зараз закуповує за імпортом.

Доробки Дениса Мірошниченка вражають: розроблений та стандартизований метод визначення окиснення вугілля впроваджено на 7 коксохімічних підприємствах України; розроблені та затверджені УНПА «УКРКОКС» методичні рекомендації щодо використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу використовуються на всіх коксохімічних підприємствах України; розроблені державні стандарти України щодо класифікації та технічних умов на неокиснене вугілля; економічний ефект від впровадження результатів роботи на коксохімічних підприємствах України склав майже 23 млн. грн.

 

 • Ларіонов Віталій Борисович, д.б.н., (Фізико-механічний інститут імені О.М.Богатського НАН України)за роботу "Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів".
   

Поряд з такими важливими чинниками як фармакологічна активність, лікарська форма, шлях введення та фізіологічні особливості організму чільне місце займають фармакокінетичні показники (всмоктування, розподіл, метаболізм, екскреція), яким на жаль, в нашій країні приділяється не належна увага.  Автором досліджено процес всмоктування, а звідси і біодоступності низки біологічно активних сполук, які мають значний потенціал для медичної практики. Вперше в ідентичних умовах експерименту охарактеризовано фармакокінетичні показники хімічних сполук з різним механізмом проникнення крізь гісто-гематичні бар’єри, а також проведено комплексний порівняльний аналіз проникності гематоенцефалічного бар’єру для маркерів простої дифузії. Встановлено можливість контролювати фармакологічну активність деяких лікарських засобів за допомогою модифікації їх структури, що є більш фармакокінетично придатними. Проведено аналіз сучасних програм моделювання і математичного розрахунку кількісної оцінки розподілення лікарських засобів між плазмою і головним мозком. Розраховано фармакокінетичні параметри лікарських речовин та проведено оцінку їх величини нейродоступності. Запропоновано низку підсилювачів проникності лікарських засобів при їх парентеральному та трансдермальному використані.

Результати досліджень використано ТДВ "ІНТЕРХІМ" при розробці та впроваджені в медичну практику препаратів "Гідазепам ІС" (сублінгвальна форма), "Левана ІС" та "Алкодез ІС".

 

 • Коніщук Василь Васильович, д.б.н., (Інститут агроекології і природокористування) за роботу "Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття".

Внаслідок впливу осушувально-меліоративних робіт, а також зміни клімату водно-болотні угіддя України зазнали суттєвих змін: скорочення площі, зникнення цінних видів водно-болотної флори та фауни. На сьогоднішній день актуальними є уніфікація понятійно-термінологічного апарату, вдосконалення методик, способів досліджень і розробки дієвих механізмів вирішення проблем збереження, відновлення та охорони водно-болотних угідь.Розроблено карти торфоболотного районування, заторфованості, заболоченості території України. З’ясовані основні сучасні фактори болотоутворення, зокрема, це заростання аквакомплексів інвазійними гідрофітами, активне замулення, обміління водойм, поширення сфагнових мохів у затінених лісових улоговинах із порушеним дренажем, визначено спрямованість сукцесій. Доведено найбільшу автохтонність фіторізноманіття незмінених боліт у порівнянні з іншими екосистемами. Досліджено процеси генезису водно-болотних екосистем, визначено їх типи, біосферну функцію та екосозологічне значення. Наукове обґрунтування збереження раритетних видів флори застосоване при укладанні охоронних переліків Волинської, Київської областей, Червоної книги України.

 

 • Дешко Людмила Миколаївна, д.ю.н., (Київський національний торговельно-економічний університет) за роботу "Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій".
   

Автором проведено комплексне дослідження конституційного права звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що дало змогу обґрунтувати цілісну наукову концепцію цього права, а також нові теоретичні та прикладні положення і висновки. Сформовано базові концептуальні засади методики оцінки суттєвої шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви міжнародною судовою установою, а також обґрунтованості судових рішень. Удосконалено наявну в науці конституційного права концепцію щодо розуміння організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина. Комплексно досліджено міжнародно-правовий механізм доступу до Європейського суду з прав людини, одним з елементів якого є умови прийнятності індивідуальних заяв.  

Сформульовані в дослідженні положення, висновки та пропозиції використано Комітетом з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, Департаментом агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, Вищим адміністративним судом України.

 

 • Манжура Олександр Васильович, д.е.н., (Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі") за роботу "Кооперативна модель національного господарства".
   

Автором розкрито методологічні основи та еволюцію поглядів на природу та соціально-економічне значення кооперативів, визначено передумови виникнення й генезис кооперативного руху у світі та в Україні. Систематизовано засади діяльності міжнародних кооперативних організацій і проблеми членства в них України.

Обґрунтовано концептуальні засади реформи споживчої кооперації України, проведено оцінювання стану розвитку галузей споживчої кооперації, узагальнено організаційно-правові форми господарювання й управління. Формалізовано інтегративну кооперативну модель національного господарства, визначено пріоритетні напрями розвитку споживчої й аграрної кооперації України в умовах євроінтеграції. Розроблено маркетингові аспекти реформи системи споживчої кооперації України, обґрунтовано методичний підхід до розвитку потенціалу сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування.  Практична цінність розроблених рекомендацій полягає у створенні дієвих передумов розвитку кооперативного руху в різних секторах національної економіки.

 

 • Козловський Сергій Володимирович, д.е.н., (Донецький національний університет імені Василя Стуса)за роботу "Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем".
   

Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті постійних економічних реформ, втрати інтеграційних зав'язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Для вирішення цих проблем автором визначено концепцію управління сучасними економічними системами та факторами їх розвитку, яка розкриває закономірності і принципи управління ними. Доведено, що теоретичні дослідження економічних систем повинні йти в напрямі розробки математичних моделей, які формалізують функціональну поведінку економічних систем і дають змогу розробляти універсальні організаційні моделі управління у структурі економічних систем. Реалізовано модель управління стійкістю макроекономічної системи України на основі теорії нечіткої логіки та методу оптимізації – генетичного алгоритму. Розроблено прикладні економіко-математичні моделі, які підтверджують ефективність застосування методів нечіткої логіки в економіці.

Результати дослідження впроваджено у діяльності центральних та регіональних органів державної влади України. Використання створеної системи підтримки прийняття рішень дозволило визначити проблемні фактори, які заважають стійкому економічному розвитку макроекономіки України та її галузей.

 

 • Попов Олександр Олександровичта Яцишин Андрій Васильович  –  доктори технічних наук, Валерій Ковач, к.т.н. (Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України") у складі авторського колективу з Володимиром Артемчуком, к.т.н. (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова НАН України) за роботу "Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря".
   

Удосконалення системи попередження надзвичайних ситуацій (НС), пов'язаних з хімічним забрудненням повітря на територіях потенційно небезпечних об'єктів, та прогноз щодо виникнення подібних ситуацій на базі сучасних інформаційних, програмних і технічних засобів, а також методів математичного моделювання є важливою та актуальною проблемою цивільного захисту населення нашої держави.

Авторами досліджено фізичні особливості розповсюдження забруднюючих речовин в  атмосферному повітрі (АП) і визначено найбільш небезпечні сценарії забруднення АП. Розроблено інформаційно-технічні методи попередження НС природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із забрудненням АП на територіях розміщення ПНО. Запропоновано модель інформаційної корисності проведення спостережень на даній території. Розроблено спеціалізований програмно-моделюючий комплекс, який є ефективним інструментом підтримки прийняття рішень при вирішенні актуальних задач попередження НС природного, техногенного та терористичного характеру.

Результати роботи впроваджено у Всеукраїнському науково-дослідному інституті цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відокремленому підрозділі "Науково-технічний центр" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" та в інших.

 

 •  Обиход Ганна Олександрівна, д.е.н.  та  Володимир Бойко (Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України") за  роботу "Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки".
   

Авторами розроблено стратегічні напрями екологічної безпеки в регіональному вимірі, що враховують особливості процесів євроінтеграції України та вимоги Європейського Союзу до стану довкілля. Розроблено  засади інституціоналізації екологічної безпеки як динамічного і цілеспрямованого процесу, що полягає у формуванні та закріпленні інститутів, норм, правил, статусів і ролей суб’єктів гарантування екологічної безпеки, об’єднання їх у єдину систему, здатну задовольняти окремі суспільні потреби. Визначено напрями інноваційної політики щодо стратегії гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки, котра передбачає безумовний пріоритет окреслених напрямів та виділених організаційно-економічних механізмів.

 

 •  Шатковський Андрій Петрович,д.с.-г.н., (Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України) у складі авторського колективу з Юрієм Черевичним за роботу "Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур".
   

Авторами розвинуто теорію та методи оперативного управління краплинним зрошенням на основі інструментально-вимірювальних комплексів, теорії програмування врожайності сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у частині оптимального вологозабезпечення рослин.

Для умов Степу України встановлено закономірності режимів зрошення та процесів водоспоживання сільськогосподарських культур залежно від передполивної вологості ґрунту. Технології краплинного зрошення сільськогосподарських культур впроваджено у 12 агрогосподарствах.  Техніко-економічні показники розробок відповідають кращим зарубіжним аналогам. Потенційна потреба у впровадженні цього способу поливу складає понад 250 тис. га. Сьогодні площі краплинного зрошення складають біля 70 тис. га. Економічний ефект від впровадження складає понад 700 млн грн.

 

 • Моркун Наталя Володимироівна, д.т.н., (Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет") у складі авторського колективу зі Світланою Коваль, к.т.н. (Кременчуцький національнийуніверситет імені Михайла Остроградського)  за роботу"Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв".

Гірничорудна та вугільна промисловості традиційно є одними з ключових галузей української економіки, адже від їх стабільності залежать робота багатьох суміжних ланок національного господарства. У сучасних умовах на гірничовидобувних підприємствах обробляються декілька різновидів технологічних руд. Одним із способів зменшення негативного впливу мінливості залізорудної сировини на кінцеву якість продукції є підвищення точності ідентифікації об'єктів виробничого контролю.

 Авторами запропоновано математичні моделі, критерії і методи розподіленого оптимального керування взаємопов’язаними процесами збагачувального виробництва на основі динамічної просторово-часової моделі із зосередженими входами і розподіленій по всій технологічній лінії вихідною функцією розподілу корисного компонента за виділеними класами крупності збагачуваної залізорудної сировини з оперативним контролем технологічних показників на основі комплексу ультразвукових і радіометричних вимірювань.  Запропоновані рішення дозволяють збільшити на 0,3–0,9% вміст корисного компонента в концентраті та підвищити продуктивність технологічної лінії збагачення руди для готового продукту на 2,7%.

 

 • Кнопова Вікторія Павлівна, д.ф.-м.н., (Технічний університет Дрездена (Німеччина) у складі авторського колективу з кандидатами фізико-математичних наук Микитою Гупал, Олексієм Островським  (Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України) за роботу "Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування".

Авторами розвинуто теоретичні основи аналізу нових класів складних марковських систем і запропоновано підходи для їх використання при вирішенні низки прикладних задач. Досліджено нові класи марковських систем, які не обов’язково неперервно залежать від часу, але мають так звану властивість втрати пам’яті. Для них отримано низку фундаментальних результатів, що стосуються знаходження основних характеристик та їх асимптотичної поведінки, розробки аналітичних та ймовірнісних методів, які б дозволяли досліджувати процеси Леві та типу Леві.

Сформульовано задачу відновлення прихованих станів у спостережуваній послідовності, яка охоплює широкий спектр практичних застосувань, зокрема розпізнавання фрагментів генів. З метою обґрунтування можливості застосування запропонованого підходу виведено та експериментально підтверджено симетрії, що стосуються статистик амінокислот, які синтезуються нитками ДНК. Побудовано ймовірнісну модель на основі моделей Маркова з прихованими змінними для вирішення поставленої задачі. Створено програмний комплекс для розпізнавання фрагментів генів. Побудовано оптимальний симетричний код на основі восьми парних перестановок зі стандартного коду.

*****

 Три роботи, представлені  Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", підтверджують високий  науковий рівень досліджень, притаманний закладу.

Молоді науковці - кандидати технічних наук Дмитро Прогонов, Сергій Яковлєв, Олексій Барановський в роботі"Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах"  запропоновали критерії аналізу інформаційних потоків, які забезпечують високу точність виявлення прихованих каналів зв’язку між зловмисниками в інформаційно-комунікаційних системах, щобазуються на обчисленні глибинних параметрів динаміки потоків та дозволяють суттєво скоротити тривалість виявлення особливої поведінки потоків. Вилучення прихованих повідомлень проводиться згідно розробленого авторами методу, заснованого на комплексному дослідженні спектральних, статистичних та фрактальних характеристик цифрових даних.

Одержано та строго доведено аналітичні оцінки стійкості до диференціального криптоаналізу для широкого класу блокових шифрів зі структурою SP-мережі, до яких відноситься національний стандарт шифрування "Калина". Запропоновано загальну методику оцінювання стійкості до диференціального криптоаналізу для блокових шифрів різної структури, що використовуються для захисту інформаційних потоків у критичній інформаційній інфраструктурі. Результати роботи впроваджено в Національному банку України, Службі зовнішньої розвідки України, конструкторському бюро "Шторм" КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших.

 

  Кандидатами технічних наук Олексієм  Жученко, Ігорем Івіцьким,  Віталієм  Цапарем та Дар'єю  Івицькою  в роботі "Створення інноваційних комп’ютерно-інтегрованих тeхнологічних комплексів для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів"  розроблено комплексний підхід до створення комп’ютерно-інтегрованих технологічних комплексів, призначених для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів. Авторами розроблено відповідні математичні моделі, проведено числове моделювання процесу введення в матеріали інтелектуальних датчиків, які застосовуються для моніторингу відповідальних деталей та вузлів, зокрема  їх напружено-деформованого стану.  Розроблено низку технічних рішень, представлених у вигляді конструкцій переробного обладнання, необхідних для реалізації процесу введення інтелектуальних датчиків у матеріали, та програмного забезпечення, необхідного для автоматизованого керування конкретним процесом виробництва. Створена методика отримання інформації про напружено-деформований стан виробів з полімерних та силікатних композиційних матеріалів по всій їх довжині за допомогою електроємнісного сенсору дає змогу значно підвищити швидкість та точність контролю волоконно-оптичних ліній передачі.

Одним з важливих питань охорони здоров’я є розробка штучних клапанів серця та штучних суглобів. Можливість контролю напружено-деформованого стану сердечного клапану дистанційно, без проведення оперативного втручання, за допомогою введення у нього інтелектуальних датчиків та дистанційоного зчитування інформації з них дозволить вчасно виявити можливі проблеми та завчасно провести заміну клапану. Це дозволить врятувати людські життя.

 

 І ще одна робота "Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту"виконана співробітниками КПІ кандидатами технічних наук  Євгеном  Вербицьким, Дмитром Миколайцем, Катериною Осипенко  та Віталієм  Павлюченком  вирішує проблему організації транспорту в сучасних великих містах.

Представлена система електроживлення міського електротранспорту дозволяє передавати енергію від системи її акумулювання рухомого електротранспорту в електричну мережу в умовах дефіциту електроенергії. Розроблені авторами алгоритми виявлення маршрутів постачання електроенергії з найменшими її втратами дозволяють збільшити мобільність міського електротранспорту. Можливість автономної роботи тролейбусів дозволяє розширити і прокласти нові маршрути перевезень, що дозволить багатьом пасажирам заощадити час і кошти на пересадках. Пасажири можуть бути впевнені, що їх проїзд не перерветься через збій у мережі чи їх маршрут призупинять у зв’язку з ремонтом ліній. Зроблено значний внесок у розвиток систем розподіленої генерації, а головне – впровадження розробки в громадській життєдіяльності.

 

За результатами досліджень  кандидатами технічних наук  Романом Крищуком,  Денисом Малахаткою(Інститут електродинаміки НАН України), Андрієм  Березюком, Дмитром  Комарчуком (Національний університет біоресурсів і природокористування) в роботі "Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ" встановлено, що на сьогодні для дослідження фізичних явищ і процесів в подібних електромагнітних системах використовують комерційні пакети програм. Такий підхід, особливо в тривимірній постановці задачі, вимагає надпотужних комп’ютерів, великого об’єму обчислень та є неефективним для варіантних розрахунків. Авторами розвинуто аналітичний метод розрахунку електромагнітного поля в індукторах повздовжнього та поперечного магнітних полів, який враховує крайові ефекти, а також неоднорідність завантаження, і дає можливість швидко обчислювати енергетичні характеристики індукційних систем.

Розроблено математичні моделі, які дають змогу встановити взаємозв’язки між характеристиками джерел живлення електромагнітних індукторів з якістю та інтенсивністю електротехнологічних процесів при живленні від джерел промислової чи підвищеної частоти, в однофазному чи трифазному виконанні. Розроблені технічні засоби впроваджено в технологічних лініях сушіння зернових культур, попереднього нагріву дисперсних середовищ, нагріву теплоносіїв в системах опалення та водопостачання.

 

Відзначено роботу "Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа" кандидата технічних наук  Олександра Баса   з державного підприємства "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". Автором  вирішено наукову задачу з прикладним застосуванням у сфері забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу – розроблення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, який отримав позитивний висновок комісії.

Розроблено установку поршневого типу для відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа з примусовим переміщенням поршневого розділювача і кільцевою схемою руху потоку газу.

 

Бойовий досвід, отриманий в ході проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на південному сході України, свідчить про те, що основну загрозу для бойових броньованих машин та їх екіпажів становлять міни та фугаси.  У премійованій роботі "Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин"кандидатом технічних наук  Леонідом Давидовським розроблено математичну модель визначення вибухового навантаження екіпажу, яка враховує тип, форму та кількість вибухової речовини, складну геометрію конструкції бойової машини та функцію дисипації енергії вибуху. З метою верифікації та апробації розроблених моделей проведено натурний експеримент підриву бронеавтомобіля "КОЗАК". Запропоновано конструкцію протимінного енергопоглинаючого сидіння для вітчизняних бойових машин, яка у порівнянні з зарубіжними аналогами є на порядок дешевшою, ремонтопридатною після підриву та універсальною при встановленні на різні зразки бойових машин.

Результати роботи успішно реалізовані та впроваджені при розробці та виробництві новітніх зразків "Козак-01", "Козак-2", "Козак-2М", "Тритон", "Варта", "Барс-8", "Spartan", "Shrek" та при модернізації "БТР-60" Економічний ефект від впровадження результатів роботи у виробництво бронеавтомобілів сімейства "КОЗАК" складає понад 1 млн. грн.

 

Діагностика експлуатаційного ресурсу за технічним станом високонавантажених робочих елементів сучасних турбомашин, і, в першу чергу, авіаційних газотурбінних двигунів набуває визначального критерію забезпечення надійної й ефективної роботи авіаційної техніки. Саме вирішенню цієї актуальної і важливої проблеми діагностики пошкоджень у працюючих лопатках турбін присвятили свою наукову діяльність  кандидати технічних наук Вадим  Круц  і Євгенія Онищенко  (Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України). В роботі "Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем" авторами отримано нові закономірності впливу параметрів відкритих та дихаючих пошкоджень на формування лінійних та нелінійних коливань лопаток турбомашин. Запропоновано чисельну та аналітичну методики розрахунку вимушених коливань стрижневих конструктивних елементів з пошкодженнями. Визначено, що найбільш ефективним вібродіагностичним показником наявності тріщин невеликих глибин є відношення амплітуд домінуючих гармонік переміщень при супер- та субгармонічному резонансах.

Результати роботи впроваджено на підприємстві ПАТ "МОТОР СІЧ" при встановленні причин руйнування бандажованої робочої лопатки колеса другої ступені вільної турбіни маршового двигуна гелікоптера.

 

Премійована робота "Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою" к.т.н Євгена  Шумельчика та Віктора  Горупахи  (Інститут чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України) присвячена удосконаленню методів діагностики і управління доменною плавкою з використанням інформації сучасних засобів автоматизованого контролю. Комплекс проведених досліджень сприяє забезпеченню ефективності доменної плавки при характерній для виробництва чавуну в Україні зміні шихтових і паливних умов, в тому числі, при використанні залізорудних матеріалів і коксу низької якості, а також із застосуванням технології вдування пиловугільного палива. Авторами розроблена модельна система підтримки прийняття рішень з вибору і коригуванню програм завантаження; раціональні режими завантаження, які дозволили забезпечити стабільний і економічний хід плавки; експертний модуль коригування програми завантаження з використанням встановлених раціональних діапазонів зміни температурних показників розподілу газового потоку, метод обґрунтованого вибору розташування закритих повітряних фурм; нові положення задувки доменних печей після їх тривалої зупинки, які дозволили вийти на планові показники і забезпечити збереження системи охолодження і броні печей.

Цей досвід є важливим для сучасних реалій металургійної галузі, яка сьогодні переживає непрості часи. Масштабне практичне впровадження результатів роботи засновано на глибокому вивченні особливостей роботи доменних печей.  Результати роботи не мають аналогів в Україні та знаходяться на рівні кращих світових розробок у галузі виробництва чавуну.

 

Робота "Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу"к.ф.-м.н.Тараса Микитюка (Інститут фізики НАН України)яскраво ілюструє як можливості і досягнення української науки, так і її всім відомі проблеми, і, безумовно, знаходиться на передній лінії світових розробок.

Фактично вперше в світі запропоновано і реалізовано новий метод керування частотою лазерної генерації в лазерах на основі холестеричних рідких кристалів (ХРК).  Отримано фотоіндуковану реверсивну зміну частоти генерації в досить широкому інтервалі і визначено фізичний механізм процесу на основі детальних досліджень.  Головним практичним досягненням є розробка методу швидкого фотоперестроювання частоти лазерної генерації в ХРК. Цей метод є на сьогодні єдиним методом швидкого й контрольованого управління частотою у такому лазері та не має аналогів у світі. Покладені в основу роботи ідеї і його результати підхоплено і розвинуто колегами в США, які отримали практично застосовні характеристики з використанням синтезованих фоточутливих речовин.

 

 Відзначено дослідження властивостей великомасштабних структур Всесвіту "Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля" к.ф.-м.н .Андрія  Елиїва (Головна астрономічна обсерваторія НАН України). Маючи великі розміри (від 10 до 150 мегапарсек), войди містять темну матерію, на що вказують, зокрема, спостережні факти заломлень світла від далеких галактик, яке проходить крізь войди.

Автор запропонував, розробив і застосував нові методи виявлення войдів як на масштабах Місцевого Всесвіту, так і на космологічних масштабах. Це дозволило виявити космічні об'єкти, які входять у склад цих порожнеч, такі як карликові галактики або хмари газу і пилу, з яких у войдах можуть формуватися галактики. Створено алгоритми та програмне забезпечення для виділення структур Всесвіту різних масштабів: космічних войдів, ізольованих галактик, груп та агломератів галактик різної чисельності. Розроблені чисельні моделі розвитку електромагнітних лавин у порожнинах, а саме взаємодії релятивістських електрон-позитронних пар із мікрохвильовим та інфрачервоним фоном. Створено інструмент для моделювання зображень блазарів у гамма-діапазоні на черенковських телескопах.

Робота має важливе значення для уточнення космологічної моделі Всесвіту, зокрема, визначення її параметрів, таких як вміст темної матерії, темної енергії, величини зародкового міжгалактичного магнітного поля тощо.

 

Комп'ютерне моделювання біофізичних процесів на атомарному рівні є сучасною методикою пізнання взаємозв'язку структурних та динамічних властивостей біологічних макромолекул. Премійована робота "Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів" к.б.н. Олександра Савицького (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)  та к.т.н. Андрія  Сальнікова, к.т.н. Євгена  Слюсара (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) містить як важливі наукові результати зі встановлення атомістичної структури та динаміки розчинів біологічних макромолекул, так і створення цілого комплексу комп'ютерних програм та сервісів, об'єднаних у віртуальну лабораторію MolDynGrid, яку приєднано до Європейської грід-інфраструктури.  Будучи ефективним та якісним продуктом розробників, MolDynGrid вже отримала визнання спільнотою, яка займається високопродуктивними науковими обчисленнями та грід-технологіями.

Масштабні розрахунки молекулярної динаміки та отримані траєкторії атомарних частинок на величезних часах (як для атомістичного моделювання) до 100 наносекунд дозволили отримати важливу інформацію про мікроскопічну структуру і структурну динаміку тирозил-тРНК синтетази людини та комплексів, утворених за участі цього ферменту.

 

Відзначено роботу "Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд" кандидатів технічних наукКсенії Чичуліної та Максима  Харченка з Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Авторами представлено нові конструктивні рішення легких комбінованих металевих ферм, балок, арок та штучних основ і ефективних фундаментів, які мають широкий спектр застосування у будівництві. Запропонована методика проектування оптимальних конструкцій із заданим рівнем надійності, що дозволяє регулювати існуючі резерви ефективних конструктивних систем за рахунок зміни перерізів елементів при забезпеченні загального рівня надійності. Розроблено сучасні сейсмостійкі штучні основи шляхом ущільнення природного ґрунту і його армуванням ґрунтоцементними елементами для об’єктів підвищеної відповідальності.

Результати роботи впроваджено у вітчизняні нормативні документи та виробництво. Економічний ефект за рахунок зменшення матеріаломісткості та кошторисної вартості варіюється в межах 17% без втрат міцності та стійкості

 

Метою роботи "Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження" к.ф.-м.н. Олега Горуна та Олександра Бурика  (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України)  є розробка числової методики визначення і дослідження параметрів термомеханічного стану конструкцій складної геометричної форми та структури за інтенсивного термосилового навантаження. Авторами побудовано методику визначення і дослідження термомеханічного стану структурно-неоднорідних анізотропних тіл складної геометричної форми за дії високоградієнтних нестаціонарних температурних полів та інтенсивного силового навантаження з урахуванням температурної залежності теплофізичних і фізико-механічних характеристик від температури та пружно-пластичного характеру деформування.

Розроблено програмне забезпечення і досліджено термомеханічну поведінку будівельних конструкцій під час пожежі, структурно-неоднорідних елементів ракетної техніки з композитних матеріалів за інтенсивного силового навантаження та високоградієнтного нерівномірного нагріву до надвисоких температур, а також захисних оболонок термоелектричних перетворювачів різних типорозмірів, які захищають чутливі елементи від руйнівного впливу вимірювального середовища.

 

Молодими науковцями Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"  кандидатами наук Дмитром Приходченком, Вадимом Соцковим, Миколою Трегубом та Наталією Деревягіною в роботі "Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій" встановлено мінімально достатню глибину розташування виробок, які надпрацьовуються, що є основним показником для обґрунтування раціональних параметрів кріплення, з урахуванням впливу геомеханічних процесів в гірському масиві. Сформовано концептуальні засади оцінки ресурсного потенціалу територій, технологічного забезпечення видобутку і екологічно чистого використання вугілля, аналітичного та модельного визначення гідрогеомеханічної стійкості ослаблених льосів на всіх етапах розвитку промислово-видобувних регіонів.

Запропоновано систему геомоніторингу з урахуванням показників складу та якості сировини, раціональних параметрів кріплення виробок, мінімізації втрати територій з оптимальним визначенням меж охоронних зон.

 

Премійовано роботу "Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану"  кандидата технічних наук  Івана Дєдіча (ПАТ "Донецьксталь"– металургійний завод") і молодих науковців Інституту фізики гірничих процесів НАН України Тетяни Пічка та Олексія Камчатного,   яка  присвячена вирішенню актуального питання раціонального використання дефіцитних українських енергетичних ресурсів.

Авторами встановлено оптимально узгоджені параметри процесів вуглевидобутку й дегазації виїмкової дільниці газовугільного родовища за рахунок отриманих наукових результатів при дослідженнях фізики гірничих процесів у лабораторних та натурних умовах. Розроблено і запатентовано новий спосіб дегазації, який базується на застосуванні спеціальної форми дегазаційної свердловини, що буриться із земної поверхні. Результати досліджень впроваджені у практиці інтенсивного відпрацювання газовугільного родовища в умовах шахтоуправління "Покровське".

Поєднання швидкісного буріння свердловин із земної поверхні та їх раціонального розташування відносно очисних вибоїв привело до досягнення небувалої за всю історію підприємства виробничої потужності - 8,3 млн.т вугілля  на рік.

 

Метою премійованої  роботи "Лазерне відпалювання нестехіометричних нанокомпозитних плівок на основі кремнію" є створення фізико-технологічних засад лазер-індукованого відпалу нестехіометричних плівок SiOx.  Олександром Гаврилюком, к.ф.-м.н. (Інститут хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України) та   Ольгою Пилиповою, к.ф.-м.н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)отримано чисельний розв’язок рівняння Фур'є і запропоновано підходи для його використання при моделюванні лазерного відпалу нестехіометричних плівок SiOx.  Досліджено розповсюдження температурних профілів в даній структурі при лазерному відпалі різної інтенсивності, що дає можливості для прогнозування утворення наночастинок в об'ємі, ріст яких сильно залежить від температури.

З'ясовано природу змін, які відбулись в плівках кремнію, після відпалу лазером. З метою обґрунтування можливості застосування даних структур після лазерного відпалу в мікроелектроніці експериментально досліджені їх електричні характеристики. Це відкриває широку перспективу використання результатів роботи в наноелектроніці та оптоелектроніці, зокрема кремнієвій оптоелектроніці.

 

Перспективний напрямок структурної інженерії, який запропоновано в роботі "Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації", відкриває можливість прогнозування властивостей матеріалу шляхом керування структурними параметрами. За допомогою сучасних методів моделювання  молодими науковцями Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"   Олексієм Водкою, Андрієм Мейлеховим, Ганною  Постельник  та Марією Жадько розроблені, отримані та досліджені тверді та надтверді покриття та матеріали з комбінацією високих міцнісних та електропровідних властивостей.  Розроблені способи отримання субмікро- та нанокристалічної зеренної структури шляхом цілеспрямованого легування певними металевими елементами, які мають специфічні фізико-хімічні властивості по відношенню до матричного металу. Отримані матеріали мають рекордний рівень міцнісних властивостей та термічну стабільність в широкому інтервалі температур. Особливої уваги заслуговують наношарові покриття з надвисокою твердістю та зносостійкістю. Вирішено проблему підвищення міцності міді і збереженні при цьому електропровідних властивостей на високому рівні, що є дуже важливим для застосування в електротехніці та електроніці.

Отримані результати є важливими як для розвитку сучасного матеріалознавства та фізики твердого тіла, так і для промисловості.

 

Робота "Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки"є вагомим дослідженням в галузі органічної хімії. Роман Литвин, к.х.н. (Львівський національний університет  імені Івана Франка)  вперше здійснив арилювання похідних піролу,  бензофуроксану, деяких похідних фурану, тіофену, кумарину, пірону, піридону та інших гетероциклів арендіазонієвими солями. Автор  підібрав умови і синтезував широкий спектр різноманітних гетероциклічних сполук, придатних для подальшого використання. Введення таким методом редакційно здатних груп у реперні молекули дозволила продовжувати синтетичні ланцюги і конструювати нові ансамблі гетероциклів.

Запропонувано матеріали, які характеризуються збалансованою амбіполярною напівпровідністю, ефектом термоактивованої загальмованої флуоресценції, високими квантовими виходами флуоресценції та можуть бути використані в органічній електроніці. Деякі з отриманих матеріалів випробовувалися для створення органічних світловипромінюючих діодів (OLED).

 

З розвитком електроніки, мікроелектроніки та комп’ютерних технологій на сьогодні актуальною задачею є покращення швидкодії детекторів іонізуючого випромінювання у приладах різного функціонального застосування, особливо це стосується медичної галузі, де тривалість опромінення відіграє ключову роль у діагностиці. В роботі "Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання"  молодими науковцями Тетяною Горбачовою, Надією Ребровою (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)  та Тарасом Малим і Андрієм Жишковичем (Львівський національний університет  імені Івана Франка)  проведено дослідження спектрально-люмінесцентних та сцинтиляційних властивостей ряду галоїдних сполук у вигляді моно- і нанокристалів, активованих іонами рідкісноземельних елементів. Проведено комплекс люмінесцентно-кінетичних досліджень фторидних та фосфатних наноструктурованих частинок, активованих рідкісноземельними іонами. Виявлено закономірності випромінювальної релаксації високоенергетичних збуджень для об’єктів різного розміру, природи люмінесцентних центрів та енергетичного діапазону збуджувальних квантів. Показано, що гасіння люмінесценції в наночастинках зумовлене перевищенням довжини термалізації фотоелектрона по відношенню до розмірів наночастинок.

Отримані результати заповнюють прогалини у фізиці сцинтиляційних матеріалів та відкривають можливості для створення високоефективних наносцинтиляторів, полікристалічних та композиційних детекторів великої площини та детекторів на основі монокристалів для низькофонової спектрометрії.

 

Відзначено плідну співпрацю молодих науковців і виробничників  Юлії Шлапи (Інститут загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України), Артема Захарова (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"), Артема Нікитенка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Андрія Зайлера (Державне науково-виробниче підприємствао"Кварсит"), яких об'єднала  одна мета  - "Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки".  Молоді вчені  досягли помітних успіхів в цьому напрямку. Зокрема, теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість створення радіопрозорих керамічних матеріалів.  Одержано слабкоагломеровані кристалічні наночастинки манганіту  з відносно вузьким розподілом за розмірами та високими значеннями намагніченості, в яких можна з високою точністю керувати температурою фазового переходу (температурою Кюрі) за рахунок часткової зміни хімічного складу і які є перспективними при розробці композитів для НВЧ-техніки.  

Отримані матеріали пройшли дослідно-промислові випробування у КНУ ім. Т. Шевченка (кафедра теоретичної та квантової радіофізики), на базі ДП "КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля" і КНВП "Кварсит" ДК "Укроборонпром".  Результати роботи можуть бути впроваджені при створенні систем безпровідного зв’язку, при створенні радіопрозорих та радіопоглинаючих матеріалів, зокрема, обтічників ракет самонаведення та в медицині (магнітна гіпертермія).

 

З використанням нових фізико-хімічних підходів до цілеспрямованого регулювання структурних та текстурних характеристик, хімічної природи поверхні кандидатами хімічних наук  Наталією Щербань та Світланою Філоненко    (Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України) створено нові наноструктуровані цеолітні та бінарні вуглецьвмісні системи різного функціонального призначення (мікро-мезопористі алюмосилікатні цеолітоподібні матеріали, наноструктуровані пористі вуглецьвмісні матеріали, в тому числі доповані гетероелементами вуглецеві матеріали, вуглецеві структури з наночастинками металів, нанопористий нітрид вуглецю, карбід кремнію тощо з різними функціональними властивостями).

Авторами розроблено високоактивні наноструктуровані каталізатори, в тому числі фотокаталізатори, для промислових процесів і тонкого органічного синтезу, фармації, захисту навколишнього середовища. Зокрема, гідролітичного гідрування арабіногалактану (конверсія біомаси), синтезу сполук з антипаркінсонною активністю, конверсії вуглекислого газу в цінні органічні продукти (метан, оцтовий альдегід).  Створено високоефективні адсорбенти водню та вуглекислого газу, матеріали для суперконденсаторів.

 

Премійовано роботу "Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії" кандидатів технічних наук Владислава Кучанського (Інститут електродинаміки НАН України), Артема Нестерка (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"), Ірини Гунько (Вінницький національний технічний університет).  Авторами  визначено сприятливі умови для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії.

 Створено наукові основи методів оптимального керування потоками потужності та регулювання частоти в електроенергетичній системі з різнотипними відновлюваними джерелами в умовах виникнення внутрішніх перенапруг. Сформовано базові концептуальні засади проблеми створення сприятливих умов для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії з оцінюванням впливу несиметричних та несинусоїдних джерел спотворення напруги.  Запропоновано методи покращення функціонування електричних систем з розосередженими джерелами енергії, що полягає в узгодженому керуванні генеруванням сонячних електростанцій та гідроелектростанцій для оптимізації потоків потужності і зменшення втрат електроенергії в локальних електричних системах.

Результати роботи впроваджено на державних підприємствах, які підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.

 

Молодими науковцями Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України кандидатами технічних наук Вячеславом Охарєвим, Ігорем Радчуком та Сніжаною Загородньою в роботі "Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України" запропоновано нові підходи до екологічної оцінки стану лімнологічних екосистем, що засновані на використанні інформаційних технологій дистанційного зондування Землі з космосу та використанні методу онтологій для створення паспорту лімнологічного об’єкта.  Автори запропонували поєднати методи наземного моніторингу лімнологічних екосистем із технологіями космічного моніторингу для визначення специфіки та інтенсивності антропогенного впливу на озера та прибережні території. Вдосконалено технології моніторингу динаміки водного режиму озер. Розроблені картографічні моделі підводного рельєфу для озер регіону Західного Полісся та національного природного парку "Синевир" реалізовані в геоінформаційному середовищі. Розроблено інформаційну модель паспорту озера на основі використання методу онтологій та визначені правила побудови інтерфейсу користувача.

Результати досліджень використані в заходах з територіального екологічного управління, зокрема, в низці природних заповідників та національних парків України.

 

Відзначено дослідження адаптивних механізмів рослин "Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину"співробітників державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України", к.б.н. Юлії Красиленко, Інни Горюнової, Світлани Плоховскої. Вперше доведено наявність нітротирозилювання α-тубуліну в рослинних клітинах і колокалізацію нітротирозину та α-тубуліну на мітотичних фігурах. Безпосередній вплив металів на компоненти цитоскелету є однією з причин дозо- і часозалежних порушень морфології головного кореня.  Найбільш чутливими до впливу температур виявились мікрофіламенти клітин кореневих волосків, апікальної меристеми, а також епідермальних клітинах зони розтягу кореня.

Отримано дані, які демонструють негативний вплив комбінованої дії низької температури та перехоплювача NO на організацію мікрофіламентів  температури.

 

Результати, отримані в роботі "Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам" к.б.н. Олени Паренюк з Національного університету біоресурсів і природокористування України, є  прикладом реалізації сучасної мульдисциплінарної стратегії вивчення екосистем від дослідження біорізноманіття з використанням як класичних, так і новітніх методик, до визначення впливу мікроорганізмів на перехід радіонуклідів в рослини.

Вперше проведено ідентифікацію мікроорганізмів, які домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах. Оцінено склад функціональних еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів протягом вегетативного сезону в умовах впливу хронічного опромінення. Доведено позитивну кореляцію між питомою активністю радіоцезію і кількістю бактерій-амоніфікаторів, встановлено, що окремі мікроорганізми модифікують коефіцієнт накопичення Cs137 із субстрату в рослини. Певні штами мікроорганізмів стимулювали у 1,5 рази вище перехід радіонукліду, навпаки інші штами знижували накопичення у 1,3 разів. Ці властивості бактерій корисні для корекції ремедіації ґрунтів.

Вперше проаналізовано біорізноманіття мікрофлори всередині зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС а також визначено її функції, що дозволило побудувати гіпотезу щодо формування протоекосистеми.

 

Метою премійованої роботи  "Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебігкандидата медичних наук  Алли Бужекнко (Українська військово-медична академія Міністерства оборони України)  є оптимізація оцінки придатності до військової служби військовослужбовців і чоловіків мобілізаційного віку, хворих на артеріальну гіпертензію, на підставі дослідження поширеності та перебігу коморбідної патології. Встановлено важливу роль артеріальної гіпертензії у втраті професійної працездатності військовослужбовців різних категорій на сучасному етапі. Визначено характерні відмінності поширеності коморбідних станів у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, хворих на артеріальну гіпертензію. Обґрунтовано оптимізацію комплексної оцінки придатності до військової служби військовослужбовців та чоловіків мобілізаційного віку, хворих на артеріальну гіпертензію.

Запропонований підхід дозволяє ретельно і достовірно прогнозувати і подовжувати професійне довголіття військовослужбовців, що є суттєвою мінімізацією людського чинника боєздатності військ (сил) і, відповідно, вагомим чинником забезпечення обороноздатності держави. Результати роботи впроваджені на галузевому рівні в провідних лікувально-профілактичних закладах Сил оборони.

 

Тетяною Мурованою, кандидатом економічних наук  з Київського національного університету  імені Тараса Шевченка  в роботі "Обліково-інформаційне забезпечення розвитку підприємництва в Україні: екологічний аспект" удосконалено нормативно-правове забезпечення здійснення підприємництва на основі доповнення принципів гармонізації національних і міжнародних стандартів з екологічного управління та розробки концептуальних напрямів адаптації податкового законодавства України до нормативно-правових актів ЄС. Запропоновано порядок відображення податкових різниць в обліковій системі на рахунках відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань. Розроблено рекомендації щодо застосування аналітичних процедур з перевірки податкового навантаження на підприємства шляхом розрахунку його фактичного та граничного рівнів.

Розроблено структурно-логічну модель управління розвитком "зеленого" бізнесу з урахуванням етапності здійснення процедур та його методичного забезпечення..

 

Проблема міграції сільського населення до міста є не новою, але все так само актуальною і, навіть, нагальною для сучасного українського суспільства. Стрімкий відтік молодого населення призводить до серйозних економічних і соціальних наслідків як для села, так і для міст, куди вони мігрують. Кандидатом психологічних наук Іриною Губеладзе (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) в роботі "Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства" розроблено концептуальну модель трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Поставлена проблема має міждисциплінарний характер.  Автор ставить і  успішно розв’язує це питання з психологічної точки зору: не лише з позиції адаптації мігранта до нових умов, а й точки зору психологічних детермінант такого вибору, а, як наслідок, можливість   впливу на вибір ще сільських старшокласників.

Практичне значення роботи полягає в розробці програм ефективного прогнозування і методів попередження негативних наслідків міграції, а також сприяння оптимізації процесу адаптації і інтеграції сільської молоді у місті, самореалізації особистості в нових умовах.

*****

    Премійовані роботи молодих вчених підтверджують, що у нас з'являються нові покоління дослідників, які готові повести вперед вітчизняну науку, наше суспільство, нашу країну.

 

Секретаріат Комітету.

2018

Поділитися: