Ви є тут

Комп'ютерна технологія проектування інтелектуальних приладів для міждисциплінарних дослідженнях


Номер роботи - M 0

М63

Автор: Галелюка І.Б.

 

Представлена Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

 

Компьютерная технология проектирования интеллектуальных приборов для междисциплинарных исследований

Автор: Галелюка И.Б.

 

Computer technology for smart device designing for interdisciplinary researches

Author: Galelyuka I.

 

Кількість публікацій: 23 наукові публікації (13 статей, в т.ч. 3 одноосібних, 20 тез доповідей), 1 патент, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права, 1 національний стандарт України.

 

Автором розроблено теорію та інструментальні засоби комп'ютерної технології проектування інтелектуальних пристроїв та систем автоматизації експериментальних досліджень біологічних об'єктів.

Розроблені методи і моделі знайшли застосування у проектуванні нових інтелектуальних приладів та розрахунку їх параметрів. Автором створено web-орієнтовану лабораторію автоматизованого проектування як інструмент міждисциплінарних досліджень. Розроблена комп'ютерна технологія дозволяє скоротити терміни розробки і зменшити витрати на проектування нових інтелектуальних приладів і систем на їх основі.

Розроблені автором засоби дозволяють ще на етапі пілот-проекту або технічного завдання у віддаленому режимі перевірити можливість створення нового приладу, розрахувати його параметри, розробити документацію і обґрунтувати на моделях працездатність і конкурентоспроможність цього приладу.

Запропонована комп'ютерна технологія перевірена при проектуванні приладів для експрес-діагностики стану рослин і гострих вірусних інфекцій, при розрахунку їх параметрів і напрацюванні методичного забезпечення, що дало можливість отримати економічний ефект за рахунок заміни дорогого тривалого натурного проектування новими методами віртуального проектування, які є менш тривалі і вимагають менших затрат людських і матеріальних ресурсів.

Прилад для експрес-діагностики стану рослин, який було розроблено з використанням нової технології, заплановано до серійного виробництва у 2009 році.