Ви є тут

Комплексна енергозберігаюча технологія виробництва високоякісного металургійного коксу на ВАТ "Алчевськкокс"


Номер роботи - P 47 НАГОРОДЖЕНА

Р47

Автори:

Рудика В.І, Зінгерман Ю.Ю., Ковальов Є.Т.,  Кузніченко В.М.,
Кривоніс В.В., Соловйов М.О, Чуб В.Є., Тарута О.О.,
Панасенко О.А., Будяк С.В.

Представлена Державним інститутом по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «Гипрококс» (м. Харків) та Українським державним науково-дослідним вуглехімічним інститутом «УХІН» (м. Харків), Мінпромполітики України.

 

Комплексная энергосберегающая технология производства высококачественного металлургического кокса на ОАО "Алчевсккокс"

Авторы: Рудыка В.И, Зингерман Ю.Е., Ковалев Е.Т., Кузниченко В.М., Кривонос В.В., Соловьев М.А.,

Чуб В.Е., Тарута А.А., Панасенко А.А., Будяк С.В.

Complex Power Saving Technology of High-Quality Metallurgical Coke Production at OJSC “Alchevskkoks”

Authors: V. Rudyka, Yu. Zingerman, Ye. Kovalyov, V. Kuznichenko, V. Kryvonis, M. Solovyov, V. Chub, O. Taruta, O. Panasenko, S. Budyak

 

На основі досліджень фізико-хімічних властивостей вугілля і термохімічних процесів спікання вперше у світовій практиці розроблена і впроваджена на ВАТ «Алчевськкокс» комплексна енергозберігаюча технологія виробництва високоякісного металургійного коксу з трамбуванням слабкоспікливої вугільної шихти і охолодженням коксу в установках сухого гасіння.

Теоретичними і експериментальними дослідженнями доведено, що трамбування дозволяє більшою мірою використати спікаючий потенціал шихти, особливо при введенні до її складу великої кількості вітчизняного слабкоспікливого газового вугілля. Для одержання коксу найбільшої міцності визначено оптимальне співвідношення в ущільненій шихті слабко- і добреспікливого вугілля, а також її гранулометричний склад. Обгрунтовано параметри технологічних процесів високотемпературної стабілізації розпеченого коксу та його охолодження інертними газами в удосконалених установках сухого гасіння.

Розроблено нову конструкцію коксових печей великої місткості із автоматизованою системою керування технологічним процесом, які за експлуатаційними і екологічними показниками перевищують кращі зарубіжні зразки.

Впроваджена технологія дозволила вирішити актуальну проблему виробництва металургійного коксу відповідно до міжнародних стандартів якості із вугільної шихти з підвищеним вмістом вітчизняного слабкоспікливого вугілля з 30 % (за традиційною технологією) до 70 %, забезпечити за рахунок повної утилізації фізичного тепла розпеченого коксу скорочення споживання природного газу на 111 млн. м3/рік , знизити на 15 % шкідливі викиди у довкілля.

Результати роботи відображено у 4 монографіях та близько 100 наукових працях. Новизна розробки захищена 22 патентами на винаходи.

Фактичний економічний ефект склав 224 млн. грн. на рік.