Ви є тут

Клініко-епідеміологічне обґрунтування та втілення масової і групової йодної профілактики йодозалежних захворювань в Україні


Номер роботи - P 59 ПОДАНА

Р59

Автори:

Кравченко В.І., Корзун В.Н., Матасар І.Т., Фабрі З.Й.,

Ткачук Л.А., Турчин В.І., Миронюк Н.І., Парац А.М.

 

Представлена Державною установою "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України".

 

Клинико-эпидемиологическое обоснование и внедрение массовой и групповой йодной профилактики йодозависимых заболеваний в Украине

Авторы: Кравченко В.И., Корзун В.Н., Матасар И.Т., Фабри З.Й., Ткачук Л.А., Турчин В.И., Миронюк Н.И., Парац А.М.

Сlinico-epidemiological argumentation and  implementation of mass and population group iodine preventation of iodine-dependent diseases in Ukraine

Authors:Кravchenko V. I.., Korzun  V. N., Matasar I. T., Fabry Z.I., Tkachuk L.A., Turchin V. I., Mironyuk N. I., Parats A.M.

 

Авторами роботи вивчено стан йодної забезпеченості населення на всій території України, показано розповсюдженість важкого, середнього та легкого ступеня йодного дефіциту на тлі дуже низького, менше 5%, споживання населенням йодованої солі та препаратів, що містять йод. Показано негативну дію йодного дефіциту на стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей, перебіг вагітності у жінок, на виникнення захворювань щитоподібної залози.

Доведено, що недостатнє йодне забезпечення матері впливає на формування патології центральної нервової системи немовляти, є причиною зниження показників загального розвитку, спостерігається зниження інтелектуального розвитку, наслідком чого є значні економічні втрати.

За пропозицією авторів, були прийняті Накази Головного санітарного лікаря  МОЗ України і Державна програма з проблеми профілактики йодної недостатності у населення України. Авторами розроблено та запропоновано засоби групової йодної профілакти з використанням води «Йодіс» та препарату «Барба-йод. Споживання йодованої солі населенням зросло до 30%, з’явилися десятки населених пунктів з нормальним йодним забезпеченням, за офіційними статистичними даними, зафіксовано зниження поширеності дифузного зоба у населення.

Розрахунки зменшення витрат на діагностику, лікування і профілактику патології показують економічний ефект біля 68 млн.грн. в рік.

Основні наукові результати роботи викладено у 8 монографіях, 250 публікаціях, 7 методичних рекомендаціях, захищено 15 патентів.