Ви є тут

Інструменти і технології для лезової обробки виробів зі спеціальних сталей і сплавів


Номер роботи - M 5 ПОДАНА

Представлено Інститутом надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України

Автори:
1. ЧУМАК Анатолій Олександрович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;
2. КОВАЛЕНКО Яна Павлівна – аспірантка Державного університету "Житомирська політехніка" МОН України

 

Метою роботи є створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору та технологій їх застосування в умовах формування виробів із спеціальних сталей і сплавів, у тому числі для виготовлення деталей військової техніки.

Спеціальні сталі і сплави використовуються для виробництва та ремонту широкого спектру виробів, включаючи деталі стрілецько-артилерійського озброєння, трансмісій броне- та автомобільної техніки, авіаційних двигунів та ін. Вони мають особливі характеристики – високу твердість і міцність, зносостійкість та здатність працювати в умовах екстремального термобаричного навантаження, що робить їх перспективними для такого застосування у військовій техніці.

Розроблено сучасні високоефективні різальні інструменти із полікристалічного кубічного нітриду бору (ПКНБ) груп ВН та BL (за класифікацією стандарту ISO 513-2012) та створено новітні технології виготовлення до них змінних многогранних різальних пластин, що не переточуються. Розробка дозволяє керувати геометричними параметрами і забезпечує високопродуктивну фінішну обробку робочих поверхонь інструментів, що є основою підвищення їх стойкості та продуктивності процесу обробки. Визначено показники механіки, теплофізики і фізико-хімії контактної взаємодії інструменту з виробом у зоні різання та закономірності механізму зношування  інструментів із ПКНБ груп ВН та BL. Досліджено працездатність інструментів із ПКНБ у процесах високопродуктивної обробки високоміцних, нержавіючих, жароміцних та загартованих сталей та сплавів в тому числі в умовах динамічних навантажень.

Основний досягнутий результат полягає в тому, що створені інструменти із ПКНБ і технології лезової дозволяють ефективно проводити напівчистову та чистову обробку виробів із сталей і сплавів високої твердості та міцності за високих швидкостей різання, у тому числі із динамічними навантаженнями, забезпечуючи при цьому зниження інтенсивності зношування інструментів у 1,5–2,0 рази у порівнянні із традиційними інструментами.

 

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

ЧУМАК Анатолій: Google Scholar 22/3

КОВАЛЕНКО Яна: Google Scholar 1/1

 

Кількість публікацій: розділ у колективній монографії, 2 статті в журналах, включених до категорії "А" (у т.ч. 2 - у зарубіжному виданню) та 13 статей у журналах включених до категорії "Б", 27 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботи згідно з базою даних складає відповідно: Google Scholar – 26/4.

Коментарі