Ви є тут

Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки


Номер роботи - P 46 ПОДАНА

Р46

Автори:

Рижков С.С., Блінцов В.С., Квасницький В.Ф., Кошкін К.В.,

Романчук М.П., Шамрай О.М., Жуков Ю.Д., Ілюшенко В.М.

Єгоров Г.В., Cеврюков В.В.

Представлена Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України

.

Инновационные технологии проектирования и постройки судов и средств океанотехники

Авторы: Рыжков С.С., Квасницкий В.Ф., Блинцов В.С., Кошкин К.В., Романчук Н.П., Шамрай А.Н., Жуков Ю.Д., Илюшенко В.М., Егоров Г.В., Севрюков В.В.

Innovative technologies of ship design and ocean techniques construction

Authors: Ryzhkov Sergey, Blintsov Volodymyr, Kvasnitsky Viacheslav, Koshkin Kostyantyn, Romanchuk Mykola, Shamray Alecsander, Zykov Yuriy , Ilushenko Valentin, Egorov Gennadiy, Sevryukov Volodymyr

 

Визначено концепцію розвитку транспортних суден та суднобудування. На основі теорії ризику реалізована нова методика проектування суден внутрішнього необмеженого та змішаного районів плавання, запропоновано сучасні технології віртуального проектування суден та засобів океанотехніки; створено моделі та алгоритмічне забезпечення організації суднобудівного виробництва із застосуванням ефективних технологій складально-зварювального виробництва; удосконалено технології продовження життєвого циклу суден та засобів океанотехніки, що дозволяє проводити ефективні судноремонтні роботи та здійснювати реновацію суден, виведених з експлуатації. Запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення високого рівня екологічної безпеки при побудові та експлуатації суден, створено зразки конкурентоздатної підводної техніки для моніторингу та освоєння водних об’єктів, глибин та морського шельфу.

Розроблено та впроваджено  інноваційні технології виготовлення деталей, складання та зварювання секцій, блоків і корпусу судна, зокрема блочно-інтегральний метод побудови, нові способи складання об’ємних секцій, зварювання дротом у суміші газів та порошковими дротами із застосуванням керамічних підкладок, плазмового різання під водою та повітряно-плазмового різання з оптимальною кількістю води, що подається в плазму, заходи забезпечення необхідної точності зварних конструкцій корпусу судна.

Концепцію реалізовано при побудові більш ніж 70 суден (багатоцільових суховантажів, танкерів-продуктовозів, танкерів-хімовозів, залізничних паромів та газовозу).

Запроектовано, побудовано, випробувано й передано для експлуатації українським та зарубіжним організаціям більше 20 ненаселених підводних апаратів та приладів різного призначення.

Економічний ефект від впровадження роботи перевищив 200 млн. доларів США.