Ви є тут

Графік проведення офіційного обговорення робіт, які беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року

 реєс

Назва роботи, реєстраційний номер, ким представлено роботу та склад  виконавців

Організація де проводиться обговорення, адреса

Дата та час проведення

 

І. фізико-технічні і математичні науки

1.

р3

Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах

Представлено Інститутом ядерних досліджень НАН України.

Автори: чл.к. Денисов В.Ю., чл.к. Клепіков В.Ф., д.ф.-м.н. Бережной Ю.А., д.ф.-м.н. Понкратенко О.А., д.ф.-м.н. Плюйко В.А., д.ф.-м.н. Михайлюк В.П., д.ф.-м.н. Пилипенко В.В., д.ф.-м.н. Харченко В.Ф.

Інститут прикладної фізики НАН України

 

вулиця Петропавлівська, 58, м. Суми 

 

12 вересня 2019р.

о 15 годині

 

 

2.

р5

Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України

Представлено Інститутом геофізики імені С.І.Субботіна НАН України.

Автори: чл.-к. Кендзера О.В., к.г.-м.н. Омельченко В.Д., д.геол.н. Лисинчук Д.В., к.ф.-м.н. Легостаєва О.В., к.ф.-м.н. Гринь Д.М., к.ф.-м.н. Коломієць К.В., к.геол.н. Толкунов А.П., Чулков С.С.

Інститут геологічних наук НАН України

(актова зала)

вул. О. Гончара, 55-б, м. Київ

 

 

25 вересня 2019р.

об 11 годині

 

 

3.

р9

Розробка інноваційних природоощадних технологій видобутку та їх комплексне впровадження на залізорудних шахтах України

Представлено державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет".

Автори: д.т.н. Ступнік М.І., д.т.н. Коваленко І.Л., Короленко М.К., Полторащенко С.П., Карапа І.А., Шевчик Д.В., Кіященко Д.В., Небогін В.З.

Національний технічний  університет "Дніпровська політехніка"

(аудиторія 104 головного корпусу)

проспект Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро

 

03 жовтня 2019р.

о 14.30 годині

 

 

4.

р10

Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем

 Представлено Національним аерокосмічним університетом імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

 Автори: д.т.н. Харченко В.С., д.ф.-м.н. Яковлев С.В., д.т.н. Лукін В.В., к.т.н. Горбачик О.С., д.ф.-м.н. Летичевський О.О., к.т.н. Сіора О.А., к.т.н. Сидоренко М.Ф., д.т.н. Уривський Л.О.

Інститут проблем моделювання в  енергетиці імені Г.Є.Пухова НАН України

 ктова зала)

вулиця генерала Наумова, 15,  м. Київ

 

5 вересня 2019р.

о 14 годині

 

 

5.

р11

Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Автори: д.ф.-м.н. Брик Т.М., д.ф.-м.н. Козловський М.П., к.ф.-м.н. Пелетминський О.С., д.ф.-м.н. Плевачук Ю.О., д.ф.-м.н. Склярчук В.М., ак. Слюсаренко Ю.В., к.ф.-м.н. Сотніков А.Г.

Інститут теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

(кімната №322)

вулиця Метрологічна 14-б, м. Київ
 

3 жовтня 2019р.

об 11 годині

 

 

6.

р19

Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полів

Представлено Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Автори: д.ф.-м.н. Мамуня Є.П., д.т.н. Букетов А.В., д.т.н. Стухляк П.Д., д.ф.-м.н. Погребняк О.Д., д.т.н. Черваков О.В., Сімбіркіна А.М., к.ф.-м.н. Юрженко М.В., к.ф.-м.н. Демченко В.Л.

НТК "Інститут монокристалів" НАН України

(велика актова зала)

проспект Науки, 60,  м. Харків 

 

26 версеня 2019р.

об 11 годині

 

 

7.

р24

Полімерні композити на основі термопластичних в’яжучих

Представлено Дніпровським державним технічним університетом.

Автори: к.т.н. Буря О.І., к.т.н. Єрьоміна К.А., д.ф.-м.н. Лисенко О.Б., д.ф.-м.н. Кончиць А.А., д.т.н. Морозов О.Ф.

Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича

(актова зала)

 

вулиця Кржижановського, 3, м. Київ

1 жовтня 2019р.

о 10 годині

 

 

8.

р28

Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень

Представлено Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Автори: д.ф.-м.н. Галба Є.Ф., д.ф.-м.н. Дорошенко А.Ю., д.ф.-м.н. Єршов С.В., д.ф.-м.н. Литвин О.О., д.ф.-м.н. Петрик М.Р., к.ф.-м.н. Попов О.В., д.ф.-м.н. Скобелєв В.Г., д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.проспект 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

 (аудиторія 01)

проспект академіка Глушкова, 4-д, м. Київ

 

16 вересня 2019р.

о 14 годині

 

 

ІІ. енергетика та екологія

9.

р23

Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження

 Представлено Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України.

 Автори: ак. Майстренко О.Ю., к.т.н. Чернявський М.В., к.т.н. Дунаєвська Н.І., к.т.н. Провалов О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С.

Національний технічний  університет "Дніпровська політехніка"

(аудиторія 104 головного корпусу)

проспект Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро

 

12 вересня 2019р.

о 14.30 годині

 

 

ІIІ. хіміко – біологічні та медичні науки

10.

р7

Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті

Представлено державною установою "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМН України.

Автори: д.м.н. Сичов О.С., д.м.н. Соколов Ю.М., д.м.н. Руденко К.В., Залевський В.П., д.м.н. Біловол О.М., д.м.н. Целуйко В.Й., д.м.н. Копиця М.П., д.м.н. Денесюк В.І.

Державна установа "Інститут загальної  та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева  НАМН України"

(зала засідань)

 

в’їзд Балакірєва, 1,  м. Харків

23 вересня 2019р.

о 13 годині

 

 

11.

р14

Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час

Представлено державною установою "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України".

Автори: д.м.н. Маланчук В.О., д.м.н. Шнайдер С.А., д.м.н. Дєньга О.В., д.м.н. Дрогомирецька М.С., д.м.н. Лихота А.М., д.м.н. Мазур І.П., к.м.н. Рибачук А.В.

Українська медична стоматологічна  академія

(аудиторія 5)

вулиця Шевченка, 23, м. Полтава

 

18 вересня 2019р.

о 10 годині 

 

 

12.

р18

Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук, компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів

Представлено державною науковою установою "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України.

Автори: чл.к. Чебанов В.А., д.х.н. Броварець В.С., д.х.н. Вовк М.В., д.х.н. Десенко С.М., д.фарм.н. Лесик Р.Б., д.х.н. Ліпсон В.В., д.фарм.н. Ляпунов М.О., д.х.н. Обушак М.Д.

Національний  фармацевтичний університет

(аудиторія 14)

 

вулиця Валентинівська, 4,  м. Харків

 

30 вересня 2019р.

о 14 годині

 

 

ІV. суспільні і гуманітарні науки

13.

р12

Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір

Представлено державною установою "Інститут економіки та прогнозування НАН України".

Автори: ак. Білорус О.Г., д.е.н. Власов В.І., чл.к. Гриценко А.А., ак. Єфименко Т.І., чл.к. Звєряков М.І., ак. Лібанова Е.М., д.е.н. Лук’яненко Д.Г., д.е.н. Поручник А.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

 (аудиторія 203)

вулиця  Васильківська, 90-а, м. Київ

8 жовтня 2019р.

об 11 годині

 

 

14.

р16

Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін

Представлено Національною академією педагогічних наук України.

Автори: к.психол.н. Слюсаревський М.М., д.психол.н. Найдьонова Л.А., д.психол.н. Титаренко Т.М., д.психол.н. Татенко В.О., д.психол.н. Горностай П.П., д.психол.н. Кочубейник О.М., к.філос.н. Лазоренко Б.П.

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

(аудиторія 231)

 

вулиця Пирогова, 9, м. Київ

 

26 вересня 2019р.

о 12 годині

 

 

V. промисловість, будівництво та аграрний комплекс

15.

р6

Створення роторів турбін великої потужності

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автори:  д.т.н. Морачковський О.К., д.т.н. Дмитрик В.В., д.т.н. Усатий О.П., д.т.н. Зайцев Б.П., д.т.н. Скульський В.Ю., к.т.н. Гришин М.М., Пащенко Ю.Г., Кантор О.Г.

Національний університет "Запорізька політехніка"

(аудиторія 320)

вулиця Жуковського, 64, м. Запоріжжя

30 вересня 2019р.

о 13.30 годині

 

 

16.

р8

Використання мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів у тваринництві та ветеринарній медицині

Представлено Інститутом біології тварин НААН України.

 Автори:

д.б.н. Снітинський В.В., д.в.н. Влізло В.В., д.е.н. Гладій М.В., д.в.н. Федорук Р.С., д.б.н. Іскра Р.Я., д.т.н. Каплуненко В.Г., д.с.-г.н. Седіло Г.М., д.с.-г.н. Ратич І.Б.

 

Інститут ветеринарної медицини НААН  України

(актова зала)

вулиця Донецька, 30, м. Київ

9 жовтня 2019р.

о 10 годині

 

 

17.

р13

Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні

Представлено державною установою Інститут зернових культур НААН України.

 Автори: д.с.-г.н. Дзюбецький Б.В., д.с.-г.н. Черенков А.В., д.с.-г.н. Черчель В.Ю., д.б.н. Сатарова Т.М., д.с.-г.н. Кирпа М.Я., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Чернобай Л.М.

ННЦ "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
 

вулиця Машинобудівників 2-Б,  смт. Чабани, Київська область

11 вересня 2019р.

о 09 годині

 

 

18.

р15

Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів

Представлено державним підприємством "Український науково-дослідний інститут вагонобудування".

Автори: Крамаренко М.В., Лутонін С.В., Гречкін О.А., Локтіонов Д.В., к.т.н. Костриця С.А., Шиш В.О., к.т.н. Сафронов О.М., Бушуєв В.В.

Український державний університет залізничного транспорту

(аудиторія 1.417)

площа Фейєрбаха, 7,  м. Харків

24 вересня 2019р.

о 14.10 годині

 

 

Заступник керівника Секретаріату Комітету  О. Жданенко