Ви є тут

Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний аналіз)


Номер роботи - M 0

М42

Автор: Брайчевський Ю.С.

 

Представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Функционирование системы ЕС в мировом хозяйстве (общественно-географический анализ)

Автор: Брайчевский Ю.С.

 

The EU system functioning in the world economy (human-geographic analysis)

Author: Braychevskyy Y.

 

Кількість публікацій: 15 наукових робіт (6 монографій, навчальний посібник, 8 статей ).

 

У дослідженні обґрунтовано існування інтеграційної господарської системи в межах ЄС, запропоновано методику суспільно-географічного вивчення зовнішньоекономічних зв’язків об’єднання, удосконалено інструментальний апарат вивчення потокових явищ (потоків товарів, послуг і капіталу).

За результатами досліджень розроблено методику дослідження функціональної структури участі інтеграційної господарської системи у середовищі світового господарства, що базується на поєднанні аналізу компонентного, просторового та організаційно-управлінського вимірів протікання основних форм економічного обміну - торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій.

Проаналізовано систему чинників формування просторово-компонентної структури зовнішніх господарських зв'язків ЄС, що включають внутрішні та зовнішні чинники і можуть бути враховані при формуванні стратегії розвитку зовнішньоекономічного комплексу Украї­ни, зокрема у сфері економічної інтеграції з ЄС. Проаналізовано експортну спеціалізацію та імпортну залежність країн-членів ЄС, а також їх просторову організацію.

Проведено оцінку сучасного стану економічного співробітництва між Україною та ЄС, зокрема у сфері торгівлі товарами і послугами та прямих інвестицій.

 Автором розроблено рекомендації щодо шляхів вдосконалення співпраці між Україною та інтеграційною системою ЄС на основі гармонізації зовнішньоекономічного потенціалу України та об'єктивних тенденцій формування просторово-компонентної структури зовнішньоекономічних зв'язків ЄС.