Ви є тут

Фазові рівноваги у системах з оксидами рідкісноземельних елементів


Номер роботи - M 20 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.

Автори:
ЧУДІНОВИЧ Ольга Василівна – кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України.

Метою роботи є побудова діаграм стану трикомпонентних систем La2O3–Y2O3–Ln2O3, де Ln = Nd, Sm, Eu, Gd, Yb  у діапазоні температур 1500 і 1600 °С, де відбувається упорядкування/розупорядкування проміжної фази в усьому інтервалі концентрацій для створення фізико-хімічних основ розробки нових керамічних матеріалів функціонального призначення.

За допомогою методів фізико-хімічного аналізу (РФА, петрографії, растрової електронної мікроскопії та ЛРСА) вперше досліджено фазові рівноваги у потрійних системах. Побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану потрійних систем, показано закономірності взаємодії фаз у потрійних системах при зазначених температурах. Утворення твердих розчинів відбувається за механізмом ізовалентного заміщення, а стійкість упорядкованих фаз і твердих розчинів визначається розмірним фактором: великі іони Nd3+ заміщують La3+, менші іони РЗЕ церієвого ряду Sm3+, Eu3+, Gd3+ заміщують Y3+ і La3+, тоді як іони РЗЕ ітрієвого ряду заміщують виключно Y3+, що відповідає експериментальним даним.

 Автором вивчено фазові рівноваги у подвійній системі La2O3–Yb2O3 при 1100, 1500 і 1600 °С в усьому інтервалі концентрацій, вперше вивчено фазові рівноваги у потрійних системах при 1500 і 1600 °С і побудовано відповідні ізотермічні перерізи діаграм стану в усьому інтервалі концентрацій. Визначено температурно-концентраційну область стабільності упорядкованої фази із структурою типу перовскиту (R) у досліджених системах.

Представлені результати дослідження можуть бути використані для розробки нових матеріалів конструкційного та функціонального призначення, зокрема лазерних матриць. Вибраний інтервал температур (1100–1600 °С) відповідає режимам спікання ізотропної та анізотропної прозорої кераміки, і тому важливо уявляти чи є тверді розчини і проміжні фази стабільними в цих умовах.

Кількість публікацій: 33, в т.ч. 13 статей (1 – у англомовному журналі з імпакт-фактором), 10 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора згідно бази даних складає відповідно: Google Shcolar –1/1 .