Ви є тут

Еволюція структури у відкритих нанорозмірних системах


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М50

Еволюція структури у відкритих нанорозмірних системах

 

Запорожець Т.В., Пасічний М.О.,

Собченко І.В.

 

Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького

 

 

 

Робота відноситься до напряму "прикладного теоретичного матеріалознавства" дослідження утворення і стійкості пустотілих наночастинок; дослідження причин відмов інтегральних мікросхем; визначення порядку формування фаз при твердофазних реакціях у тонкоплівкових системах; дослідження впливу умов напилювання на зернисту структуру наноплівок.

В роботі запропоновано нові способи опису структурних змін нанооб’єктів в умовах значних градієнтів зовнішніх полів і потоків.