Ви є тут

Цикл праць "Кластерна структура води як основа біоактивності нанокомпозитів, що включають високодисперсні оксиди, біополімерні молекули та клітини"


Номер роботи - M 0

М86

Автори: Ругаль А.О., Турова А.А., Керусь С.В.

 

Представлений Інститутом хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України.

Кластерная структура воды як основа биоактивности нанокомпозитов, cодержащих высокодисперсные оксиды, биополимерные молекулы и клетки

Авторы:Ругаль А.А., Турова А.А., Керусь С.В.

 

Cluster structure of water as a basis of bioactivity of nanocomposites which include the highly dispersed oxides, biopolymer molecules and cells

Authors: Rugal A.O., Turova A.A., Kerus S.V.

 

Кількість публікацій: 30 наукових публікацій (22 статті, в т.ч. 15 в іноземних виданнях, 8 тез доповідей).

 

В циклі праць проведено комплексні порівняльні дослідження будови водних та водно-органічних кластерних систем в нанопросторі, обмеженому стінками пор або поверхнею твердих частинок, в структурних порожнинах білкових молекул та в частково дегідратованих клітинних об’єктах із застосуванням методів ЯМР-спектроскопії у поєднанні з методикою виморожування рідкої фази, інфрачервоної та ультрафіолетової спектроскопії, біометрії, мікроскопії, комп’ютерного моделювання.

Доведено можливість переходу міжфазної води на межі гідратованих кремнеземних матриць із слабополярним органічним середовищем в кластерний стан, який характеризується формуванням просторово розділених кластерів сильноасоційованої та слабоасоційованої води. Визначено кількісні характеристики сильно- і слабоасоційованої води на поверхні адсорбентів з різними функціональними групами.

Авторами розроблено новий підхід до характеристики супрамолекулярних структур за участю білкових молекул та нанорозмірних частинок (метод карт молекулярної взаємодії), що базується на застосуванні 1Н ЯМР спектроскопії.

Досліджено процес формування водно-органічних кластерів на міжфазних межах твердих адсорбентів та частково дегідратованої біологічної тканини. Встановлено, що слабополярні речовини стабілізують просторове розділення кластерів із слабо- та сильноасоційованою водою, а полярні утворюють складні кластерні водно-органічні системи.