Ви є тут

Цикл праць "Актуальні проблеми господарського договірного права в Україні"


Номер роботи - M 0

М32

Автор: Мілаш В.С.

 

Представлений Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого.

Актуальные проблемы хозяйственного договорного права в Украине

Автор: Милаш В.С.

 

The actual  problems of  the  economic  contract  law  of  Ukraine                                       

Author: Milash V.

 

Кількість публікацій: 67 наукових робіт (5 монографій, посібник, 2 курси лекцій, 45 статей, 14 тез доповідей ).

 

 У циклі праць теоретично узагальнено й запропоновано нове розв’язання наукової проблеми, що полягає у визначенні напрямків розвитку господарського договірного права в сучасних умовах, а також проблем законодавчого забезпечення господарсько-договірних відносин комерційного характеру.

Автором проаналізовано сутність господарського договору за допомогою актової теорії, обґрунтовано потребу систематизації господарських договорів як основного напрямку загального процесу модернізації господарського договірного права. Визначено й досліджено основні системотворні чинники, що зумовлюють становлення та розвиток комерційного договору як одного з найпоширеніших видів господарського договору.

За результатами досліджень визначено специфіку функціонального навантаження комерційного договору, його місце в системі господарських договорів і значення в механізмі господарсько-правового регулювання ринкових відносин. Розроблено нові, удосконалено існуючі господарсько-правові поняття, запропоновано авторський погляд на вирішення цілої низки проблем, що виникають під час укладання та виконання господарських договорів комерційного характеру.