Ви є тут

Цикл наукових праць з історії медицини


Номер роботи - P 10 ПОДАНА

Р10

Автор:

Ганіткевич Я.В.

 

Представлений Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького МОЗ України.

Цикл научных трудов по истории медицины                                                

Автор: Ганиткевич Я.В.

Сycle of scientific works on history of medicine

Author: Hanitkevych Ya.V.

 

Цикл наукових праць складається з 2 монографій та 12 статей присвячених питанням історії української медицини від часів Київської Русі до нинішніх днів.

В книгах зібрано великий фактичний матеріал, використано фонди забороненої раніше літератури та депозитарії, архівні матеріали, діаспорна література. Книги становлять основне джерело відомостей для відновлення об`єктивної історії української медицини.

Автором  висвітлено сутність і етапи становлення української медицини, роль української науково-медичної еліти 20-30-х років ХХ ст., показано роль Медичної  секції Українського наукового товариства в Києві, Лікарської комісії та Українського лікарського товариства у Львові, становлення української медичної літератури, внесок лікарів в українську культуру, проаналізовано формування медико-історичної науки в Україні, дано огляд формування історії медицини як наукової дисципліни та предмету викладання в університетах Європи і Америки, обґрунтовано необхідність формування  української історії медицини як частини історичної та медичної науки, визначено основні проблеми розвитку історії медицини в Україні.

Цикл наукових праць об’єднаний тематикою і цілеспрямованістю на розвиток української медико-історичної науки є внеском у національне відродження української медичної науки і освіти, має значення для формування державотворчих процесів в Україні,  для підвищення авторитету української медико-історичної науки у світі.