Ви є тут

Цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень"


Номер роботи - P 25 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Андрієвський І.Д., Коржнев М.М., Курило М.М.,Красовський Г.Я., Міщенко В.С., Павлишин В.І., Радчук В.В., Хвесик М.А., Хлобистов Є.В.

 

Представлений Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

 

Цикл наукових праць складається з 22 монографій і 139 наукових статей.

Цикл робіт спрямований на дослідження ресурсної бази України в умовах техногенних змін довкілля та розробку механізмів державного регулювання у природно-ресурсній сфері та запровадження нових принципів і механізмів регулювання використання природних ресурсів у поєднанні з організаційним і нормативно-правовим забезпеченням в господарську практику, бюджетну політику, урядові програмні документи і Закони України.

Проаналізовано стан природних ресурсів України і обмеження їх використання, розглянуто питання, пов’язані з розвитком сировинної галузі, її впливом на земельні і водні об’єкти та якість навколишнього природного середовища. Вивчено процеси виснаження мінеральної сировини та вплив її видобутку і переробки на екологічний стан територій.

Створено основи космічного моніторингу земель і водних об’єктів та внесено вклад у побудову системи екологічної безпеки у державі.

Доводиться необхідність поступового переходу країни на несировинну орієнтовану інноваційну економіку з високотехнологічними галузями виробництва і зміщенням акцентів у використанні природних ресурсів з мінерально-сировинних на земельні.

Результативним підсумком поданого циклу робіт є інтеграція в господарську практику, в бюджетну політику, в урядові програмні документи і закони України нових принципів і механізмів регулювання використання природних ресурсів у поєднанні з організаційно-економічним і нормативно-правовим забезпеченням.

 

Кількість публікацій: 

 Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 авторськими свідоцтвами. За даною тематикою захищено 19  докторських та 57  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 17 вересня 2013 року на засіданні Вченої ради у велиій залі Інституту проблем природокористування та  екологіїї НАН України.