Ви є тут

Цикл наукових праць "Електронне збудження субвалентної nр6 оболонки в атомах рубідію (n=4) та барію (n=5)"


Номер роботи - M 9 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом електронної фізики НАН України.

Автор: Роман В.І., Грицько В.В.

З використанням методу електронної спектроскопії та техніки електронного та атомного пучків, що перетинаються, вперше досліджено спектри розсіяних та ежектованих електронів в діапазоні енергій зіткнень від порогу збудження 4р6 оболонки до 600 еВ для атому рубідію і від порогу збудження 5р6 оболонки до 100 еВ для атому барію. Із залученням теоретичних розрахунків енергій, перерізів збудження, ймовірностей розпаду станів 4р5n1l1n2l2 в атомах рубідію та 5р5n1l1n2l2n3l3 станів в атомах барію вперше здійснено найбільш повну спектроскопічну класифікацію ліній в спектрах. Виявлено оптично заборонений автоіонізаційний стан молекули Rb2. Одержано енергетичні залежності абсолютних ефективних перерізів збудження атомних та молекулярного автоіонізаційних станів. Встановлено, що в припороговій області процес збудження субвалентних оболонок має виключно резонансний характер, пов’язаний з утворенням короткоіснуючих станів (резонансів) негативних іонів. Визначено енергії збудження, спектроскопічну класифікацію та канали розпаду цих станів. Досліджено ефект взаємодії після зіткнення в ежекційних електронних спектрах атому рубідію. Одержано енергетичну залежність та абсолютне значення повного перерізу автоіонізації при збудженні субвалентної 4р6 оболонки атому рубідію. Визначено максимальний відносний внесок цього процесу в повний переріз однократної іонізації електронним ударом. Практичне значення одержаних результатів полягає в широкому застосуванні лужних та лужноземельних металів як основної або додаткової компоненти різноманітних плазмових середовищ, у тому числі оптичних стандартів частоти та лазерів ультрафіолетового діапазону.

Кількість публікацій: 28, в т.ч. за тематикою роботи 8 статей ( 3 - у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 9 (згідно з базою даних Scopus).