Ви є тут

Аптечна технологія ліків


Номер роботи - П 1 НАГОРОДЖЕНА


Автори: Тихонов О.І., Ярних Т.Г.

 Представлений Міністерством освіти і науки України,  висунутий Національним фармацевтичним університетом.

 Аптечна технологія ліків. - Вінниця: «Нова книга», 2007. –640.,  іл.

 Загальний тираж підручників складає 14 000 примірників.

 Підручник містить базові теоретичні положення і основні поняття технології ліків. Його створено відповідно до навчальної програми дисципліни з урахуванням вимог державних стандартів як комплекс навчально-методичних видань (підручник, посібник, робочий зошит, методичні рекомендації, лекції, відеофільми, комплект анімаційних рисунків).

Складається зі вступу, двох частин, 6 відділів, 33 розділів та додатків; ілюстрований рисунками, таблицями, технологічними схемами.

Підручник є одним із базових для підготовки кадрів для фармацевтичної галузі і використовується в усіх фармацевтичних вищих навчальних закладах і на фармацевтичних факультетах вищих медичних навчальних закладів України, Росії та інших країн. Підручник «Аптечна технологія ліків» витримав декілька перевидань українською (2004р., 2007р.), російською (2002р., 2006р. з уточненою за вимогами Міжнародної класифікації технологічних дисциплін назвою «Технология лекарств») та англійською (2011р.) мовами.

Підручник є гідним внеском в удосконалення педагогічних методик викладання аптечної технології ліків у вищих навчальних закладах України.

Громадське обговорення підручника відбулося 13 вересня 2013 року на засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.