Ви є тут

Етапне хірургічне лікування постраждалих із політравмою


Номер роботи - M 79 ПОДАНА

Автори:


 Этапное хирургическое лечение пострадавших с политравмой.Автор: Олейник Ю. Н.  StagesurgicaltreatmentofvictimswiththepolytraumaAuthor:OliynikY.M.


 

Автор:Олійник Ю. М.

 

 Представлена Українськоювійськово-медичноюакадемією Міністерство оборони України

 

Автором проведено комплексне дослідження 324 постраждалих ізполітравмою. В основній групі – 126 постраждалих, при лікуванні яких застосовувалась тактика етапного хірургічного лікування на основі анатомо-функціональної оцінки тяжкості травми та прогнозу перебігу травматичної хвороби.

Удосконалена і використана на практиці схема діагностики у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою дозволила скоротити час прийняття клінічно-тактичних рішень у пацієнтів без ознак шоку на 7,0±3,3 хв., з шоком І–ІІ ст. – на 13,7±3,5 хв., ІІІ ст. – на 16,7±4,1 хв. та обрати адекватну хірургічну тактику. На підставі зібраних та проаналізованих даних про нозологічні форми, методи діагностики, прогнозування і хірургічне лікування постраждалих із політравмою  науково доведено, що скорочення тривалості первинної операції за рахунок її обсягу не впливає на якість досягнення тимчасового гемостазу в умовах шоку. Етапне хірургічне лікування дозволяє досягти остаточний гемостаз і відновити анатомічні співвідношення у постраждалих із політравмою шляхом програмованої релапаротомії.

Удосконалена анатомо-функціональна модель дозволила провести індивідуальну оцінку тяжкості травм і прогнозувати клінічний перебіг і наслідки закритої травми живота при політравмі. Застосування розроблених і запропонованих програм діагностики, принципів і методик хірургічних втручань, технологій лікування постраждалих із політравмою дозволило знизити частоту виникнення ускладнень із 112 (56,6 %) в контрольній до 61 (48,4 %) (р < 0,05) в основній групі, а післяопераційних ускладнень - в 2 рази.

 

Кількість публікацій:  8, 3 патенти.