Ви є тут

Указом Президента України від 18 травня 2012 року №329/2012 присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2011року.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 329/2012

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2011 року:

 - за цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування":

ЗАКУСИЛУ Олегу Калениковичу - докторові фізико-математичних наук, першому проректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГАРАЩЕНКУ Федору Георгійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НАКОНЕЧНОМУ Олександру Григоровичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЧЕРНЯКУ Олександру Івановичу - докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТОЯНУ Володимиру Антоновичу - докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ХІМІЧУ Олександру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

КИРИЧЕНКУ Миколі Федоровичу - докторові фізико-математичних наук (посмертно)

КОБІ Олені Вікторівні - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ЗАЙЧЕНКУ Юрію Петровичу - докторові технічних наук, деканові Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

КАЧИНСЬКОМУ Анатолію Броніславовичу - докторові технічних наук, радникові директора Національного інституту стратегічних досліджень;

 - за роботу "Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив":

БЛЮМУ Ярославу Борисовичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України

СИБІРНОМУ Андрію Андрійовичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту біології клітини НАН України

ГРИГОРЮКУ Івану Панасовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, професорові Національного університету біоресурсів і природокористування України

ЦИГАНКОВУ Сергію Петровичу - докторові технічних наук, заступникові директора Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України

ЄМЕЦЬ Аллі Іванівні - докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України

ДМИТРУКУ Костянтину Васильовичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України

РАХМЕТОВУ Джамалу Бахлул огли - докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві відділу Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України

ДУБРОВІНУ Валерію Олександровичу - докторові технічних наук, проректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України

МИРОНЕНКУ Валентину Григоровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України

КАЛЕТНІКУ Григорію Миколайовичу - докторові економічних наук, народному депутатові України, голові Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин;

  - за роботу "Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання":

МИХАЙЛОВУ Валерію Михайловичу - докторові технічних наук, проректорові Харківського державного університету харчування та торгівлі

ГРИНЧЕНКО Ользі Олексіївні - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі

ПИВОВАРОВУ Павлу Петровичу - докторові технічних наук, професорові Харківського державного університету харчування та торгівлі

ПИВОВАРОВУ Євгену Павловичу - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського державного університету харчування та торгівлі

ЯНЧЕВІЙ Марині Олександрівні - кандидатові технічних наук, завідувачеві кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі

ІВАНОВУ Сергію Віталійовичу - докторові хімічних наук, ректорові Національного університету харчових технологій

КОВАЛЕНКО Аллі Арестівні - генеральному директорові публічного акціонерного товариства "Харківська бісквітна фабрика"

ЗАЙЦЕВУ Василю Васильовичу - президентові товариства з обмеженою відповідальністю "Група - Тайфун"

АБСАЛЯМОВУ Юрію Галімовичу - головному інженерові товариства з обмеженою відповідальністю "Група - Тайфун"

ЗАЙЦЕВУ Андрію Васильовичу - директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Тайфун - 2000";

 - за   створення   універсальних   транспортних   суден   та   засобів океанотехніки:

КРІВЦУНУ Ігорю Віталійовичу - академікові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

РИЖКОВУ Сергію Сергійовичу - докторові технічних наук, ректорові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

БЛІНЦОВУ Володимиру Степановичу - докторові технічних наук, проректорові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

КВАСНИЦЬКОМУ В'ячеславу Федоровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

КОШКІНУ Костянтину Вікторовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

НЄКРАСОВУ Валерію Олександровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

СЕВРЮКОВУ Володимиру Васильовичу - кандидатові технічних наук, директорові департаменту Міністерства інфраструктури України

ЄГОРОВУ Геннадію Вячеславовичу - докторові технічних наук, генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Морське інженерне бюро"

ЖУКОВУ Юрію Даниїловичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

СОЛОНІЧЕНКУ Юрію Володимировичу - помічникові президента публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан";

 - за роботу "Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів":

КУЗЬМЕНКУ Олександру Михайловичу - докторові технічних наук, професорові Національного гірничого університету

КОВАЛЕВСЬКІИ Ірині Анатоліївні - докторові технічних наук, професорові Національного гірничого університету

МАРТОВИЦЬКОМУ Артуру Володимировичу - кандидатові технічних наук, генеральному директорові публічного акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля"

ВІВЧАРЕНКУ Олександру Васильовичу - директорові департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

КОПИЛОВУ Олександру Пилиповичу - директорові з виробництва публічного акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля"

ЧЕРЕДНІЧЕНКУ Юрію Яковичу - керівникові департаменту публічного акціонерного товариства "ДТЕК"

ДЕМЧЕНКУ Анатолію Петровичу - директорові виробничого структурного підрозділу "Шахта "Павлоградська" публічного акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля"

ЧЕРВАТЮКУ Віктору Григоровичу - кандидатові технічних наук, директорові виробничого структурного підрозділу "Шахта "Самарська" публічного акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля"

В'ЯЛОМУ Костянтину Івановичу - генеральному директорові публічного акціонерного товариства "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу"

ГРЕЧУШКІНУ Валерію Вікторовичу - заступникові генерального директора публічного акціонерного товариства "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу";

 - за роботу "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому і цивільному будівництві":

ОНИЩЕНКУ Володимиру Олександровичу - докторові економічних наук, ректорові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ПІЧУГІНУ Сергію Федоровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

СЕМКУ Олександру Володимировичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

СТОРОЖЕНКУ Леоніду Івановичу - докторові технічних наук, професорові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ЄМЕЛЬЯНОВІЙ Інзі Анатоліївні - докторові технічних наук, професорові Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури

ОНИЩЕНКУ Олександру Григоровичу - докторові технічних наук (посмертно);

 - за цикл наукових праць "Правова система України: історія, стан та перспективи"у п'яти томах. - X.: Право, 2008:

ПЕТРИШИНУ Олександру Віталійовичу - докторові юридичних наук, першому віце-президентові Національної академії правових наук України

БИТЯКУ Юрію Прокоповичу - докторові юридичних наук, першому проректорові Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

ГЕТЬМАНУ Анатолію Павловичу - докторові юридичних наук, проректорові Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

КОМАРОВУ Вячеславу Васильовичу - кандидатові юридичних наук, проректорові Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

ГОЛІНІ Володимиру Васильовичу - докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

ГРОШЕВОМУ Юрію Михайловичу - докторові юридичних наук, професорові Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

ВОРОНОВІЙ Лідії Костянтинівні - докторові юридичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КУЗНЄЦОВІЙ Наталії Семенівні - докторові юридичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОНІЩЕНКО Наталії Миколаївні - докторові юридичних наук, завідувачеві відділу Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України

ПОГРІБНОМУ Олексію Олексійовичу - докторові юридичних наук (посмертно);

 - за роботу "Багатокомпонентні системи для створення нових матеріалів: структура, термодинаміка, фазові рівноваги":

ТУРКЕВИЧУ Володимиру Зіновійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України

ПЕТРУШІ Ігорю Андрійовичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України

БУЛАНОВІЙ Марині Вадимівні - докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

СУДАВЦОВІЙ Валентині Савелівні - докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

ІВАНЧЕНКУ Володимиру Григоровичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

НОСЕНКУ Віктору Костянтиновичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

КАЗІМІРОВУ Володимиру Петровичу - докторові хімічних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СОКОЛЬСЬКОМУ Володимиру Емануїловичу - докторові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЇКУ Олександру Сергійовичу - кандидатові хімічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТУРЧАНІНУ Михайлу Анатолійовичу - докторові хімічних наук, професорові Донбаської державної машинобудівної академії;

 -  за роботу "Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій":

АНТОНОВУ Олександру Євгеновичу - докторові технічних наук, заступникові директора Інституту електродинаміки НАН України

ЧЕРЕДНИКУ Віталію Івановичу - радникові директора товариства з обмеженою відповідальністю "Променергоресурс"

КОБЗАРЮ Костянтину Олександровичу - заступникові головного конструктора державного підприємства завод "Електроважмаш"

ХАЙМОВИЧУ Льву Львовичу - заступникові завідувача відділу державного підприємства завод "Електроважмаш"

БИЧИКУ Віктору Миколайовичу - заступникові директора дирекції великих проектів публічного акціонерного товариства "ДТЕК"

БОРИЧЕВСЬКОМУ Анатолію Михайловичу - головному інженерові структурної одиниці "Курахівська ТЕС" товариства з обмеженою відповідальністю "Східенерго"

ЛІВШИЦЮ Олександру Лазаревичу - кандидатові технічних наук, президентові приватного акціонерного товариства "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "Елта"

РАКОГОНУ Володимиру Григоровичу - головному інженерові приватного акціонерного товариства "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "Елта"

РОГОВОМУ Івану Харитоновичу - директорові з питань модернізації приватного акціонерного товариства "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "Елта"

ЗОЗУЛІНУ Юрію Васильовичу - докторові технічних наук (посмертно);

 - за роботу "Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя":

ВДОВИЧЕНКУ Юрію Петровичу - докторові медичних наук, першому проректорові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

ЖУК Світлані Іванівні - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

СУДОМІ Ірині Олександрівні - докторові медичних наук, професорові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

ДАХНУ Федору Власовичу - кандидатові медичних наук, професорові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, директору Інституту репродуктивної медицини

КАМІНСЬКОМУ В'ячеславу Володимировичу - докторові медичних наук, директорові Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини

ЮЗЬКУ Олександру Михайловичу - докторові медичних наук, проректорові Буковинського державного медичного університету

ПАРАЩУКУ Юрію Степановичу - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного медичного університету

ТАТАРЧУК Тетяні Феофанівні - докторові медичних наук, заступникові директора Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України

ЗУКІНУ Валерію Дмитрійовичу - кандидатові медичних наук, директорові клініки репродуктивної медицини "Надія"

БАХТЕЄВІЙ Тетяні Дмитрівні - докторові медичних наук, народному депутатові України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я;

за розробку та впровадження ресурсозберігаючих технологій у виробництві спеціальних сталей:

МІЩЕНКУ Валерію Григоровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Запорізького національного університету

ГРИГОР'ЄВУ Станіславу Михайловичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Запорізького національного університету

РЕВУНУ Михайлу Павловичу - докторові технічних наук, професорові Запорізької державної інженерної академії

КОСТЯКОВУ Володимиру Миколайовичу - докторові технічних наук, головному науковому співробітникові Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України

ГАЛІНІЧУ Володимиру Іларіоновичу - кандидатові технічних наук, керівникові відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ПАНЧЕНКУ Олександру Івановичу - технічному директорові публічного акціонерного товариства "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" імені О.М.Кузьміна"

ЛЮТОМУ Олександру Павловичу - кандидатові технічних наук, заступникові технічного директора публічного акціонерного товариства "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" імені О.М.Кузьміна"

ОЛІЙНИКОВУ Володимиру Івановичу - керівникові відділу державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка А.Г.Івченка";

 - за цикл наукових праць "Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень":

КУШНІРУ Роману Михайловичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

КІТУ Григорію Семеновичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

ДМИТРАХУ Ігорю Миколайовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

МИХАСЬКІВУ Віктору Володимировичу — докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

НИКОЛИШИНУ Мирону Михайловичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

СКАЛЬСЬКОМУ Валентину Романовичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ОРИНЯКУ Ігорю Володимировичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України

ЯСНІЮ Петру Володимировичу - докторові технічних наук, ректорові Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

СУЛИМУ Георгію Теодоровичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ОСАДЧУКУ Василю Антоновичу - докторові фізико-математичних наук (посмертно);

 - за   розробку    та    створення    національної    колекції   морських навігаційних карт і Океанографічного атласу Чорного та Азовського морів:

КОНОВАЛОВУ Сергію Карповичу члену-кореспондентові Національної   академії   наук   України, завідувачеві відділу Морського гідрофізичного інституту НАН України

БЕЛОКОПИТОВУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові географічних наук, старшому науковому співробітникові Морського гідрофізичного інституту НАН України

ГОДІНУ Євгену Олександровичу - науковому співробітникові Морського гідрофізичного інституту НАН України

БОЛТАЧОВУ Олександру Романовичу - кандидатові біологічних наук, заступникові директора Інституту біології південних морів імені О.О.Ковалевського НАН України

ІЛЬЇНУ Юрію Павловичу — кандидатові фізико-математичних наук, директорові Морського відділення Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту

СИМОНЕНКУ Сергію Валентиновичу - кандидатові технічних наук, начальникові державної установи "Держгідрографія"

ГОЛОДОВУ Миколі Феодосійовичу - кандидатові технічних наук, заступникові начальника державної установи "Держгідрографія"

ПАДАКІНУ Дмитру Юрійовичу - кандидатові технічних наук, заступникові начальника державної установи "Держгідрографія"

БОРИСУ Олександру Миколайовичу - начальникові філії державної установи "Держгідрографія"

МАРЧЕНКУ Олегу Григоровичу - начальникові відділу філії державної установи "Держгідрографія";

 - за роботу "Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем":

ЛЕПІХУ Ярославу Іллічу - докторові фізико-математичних наук, директорові центру Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

РОМАНОВУ Володимиру Олександровичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ДЗЯДЕВИЧУ Сергію Вікторовичу - докторові біологічних наук, головному науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

ЄВТУХУ Анатолію Антоновичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

МЕЛЬНИКУ Володимиру Григоровичу - кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

ЛЄНКОВУ Сергію Васильовичу - докторові технічних наук, начальникові центру військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГОРДІЄНКУ Юрію Омеляновичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки

ДРУЖИНІНУ Анатолію Олександровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

ПРОЦЕНКУ В'ячеславу Олександровичу - кандидатові технічних наук, голові правління відкритого акціонерного товариства "Меридіан" імені С.П.Корольова;

 - за цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах":

БУЛАВІНУ Леоніду Анатолійовичу - академікові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УВАРОВУ Віктору Миколайовичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

АНТОНОВУ Віктору Миколайовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

СТРЖЕМЕЧНОМУ Михайлу Олексійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

КАРАЧЕВЦЕВУ Віктору Олексійовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

ПРОХВАТІЛОВУ Анатолію Івановичу докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

ДОЛБИНУ Олександру Вітольдовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

ЛУБЕНЦЮ Сержу Вікторовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

ЛЕБОВЦІ Миколі Івановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАН України

ШАРАПОВУ Сергію Геннадійовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України;

 - за комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження"у семи книгах:

Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. — К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. - 232 с.;

Невичерпна енергія: Кн. 1. Вітроелектрогенератори. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2003. - 400 с;

Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2004. -519 с.;

Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2006. —643 с.;

Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. - X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2007. — 606 с.;

Енергія. Екологія. Майбутнє. - X.: "Прапор", 2003. - 464 с.;

Основи теплофізики будівель та енергозбереження. - X.: "Видавництво САГА", 2006. - 484 с.:

ВАРЛАМОВУ Геннадію Борисовичу - докторові технічних наук, проректорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

ЯКОВЛЄВУ Олександру Івановичу - докторові технічних наук, професорові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

МАЛЯРЕНКУ Віталію Андрійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Харківської національної академії міського господарства

КАНІЛУ Павлу Макаровичу - докторові технічних наук, професорові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

ОЛЄЙНИКОВУ Олександру Михайловичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри      Севастопольського національного технічного університету

КРИВЦОВІЙ Валентині Іванівні - докторові технічних наук, професорові Національного університету цивільного захисту України

РОВЕНСЬКОМУ Олександру Івановичу - кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Північно-Східного наукового центру

ЛЮБЧИКУ Геннадію Миколайовичу - докторові технічних наук (посмертно);

 - за комплекс підручників з маркетингу у семи книгах:

Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998. — 268 с.;

Маркетинг. - Львів: Місіонер, 2000. - 640 с.;

Маркетинг. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. — 645 с.;

Маркетингова товарна політика. - К.: КНЕУ, 2001. —240 с.;

Товарна інноваційна політика. — К.: КНЕУ, 2002. —266 с.;

Маркетинг. - К.: КНЕУ, 2003. -246 с.;

Промисловий маркетинг. Теорія, світовий досвід і українська практика. — К.: Знання, 2005. - 764 с.:

ПАВЛЕНКУ Анатолію Федоровичу - докторові економічних наук, ректорові Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

СТАРОСТІНІЙ Аллі Олексіївні - докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БАЛАБАНОВІЙ Людмилі Веніамінівні — докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

СКИБІНСЬКОМУ Станіславу Володимировичу - кандидатові економічних наук, проректорові Львівської комерційної академії

ВОЙЧАКУ Анатолію Володимировичу - докторові економічних наук (посмертно)

КАРДАШУ Віктору Яковичу - кандидатові економічних наук (посмертно).

 

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2011 рік двісті тисяч гривень кожна.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

18 травня 2012 року

Поділитися: