You are here

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, у Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник СекретаріатуКомітету з Державних премій
України в галузі науки і техніки
В.С.Стогній
05.09.2017р.

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію,у Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки

        1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, стан та порядок охорони державної таємниці в Комітеті.

2. Відомості щодо організації або результатів перевірки співробітників Комітету у зв'язкуз оформленням допуску до державної таємниці та доступу до секретної інформації.

3. Відомості щодо посад співробітників Комітету, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

4. Відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.