You are here

2004 Указ Президента України від 9 грудня 2004 року № 1451/2004. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2004 року

За монографію "Морфологическая информативность архитектурного образа".
За роботу "Використання енергії поживних речовин раціонів молодняком абердин–ангуської та волинської м’ясної порід при різних рівнях енергетичного живлення".
За роботу "Розробка та впровадження сучасних генетико–біотехнологічних методів у практику тваринництва України".
За роботу "Адаптивний потенціал злакових культур як основний фактор стабілізації виробництва зерна в Україні".
За роботу "Забезпечення стійкості протяжних виробок вугільних шахт на основі закономірностей деформування складноструктурного порідного масиву".
За цикл робіт "Комплексний підхід до оцінки стану антропогенно змінених водойм із застосуванням фізіолого–біохімічних, цитогенетичних та паразитологічних показників"
За цикл праць "Становлення і розвиток ефективного корпоративного управління".
За цикл праць "Методологія проектування стратегії державної науково–технологічної політики".
За роботу "Застосування балонної дилатації для діагностики та уретеролітоекстракції в комплексному лікуванні хворих з каменями сечоводів".
За роботу "Роль порушень метаболічного, мікрогемодинамічного та імунологічного гомеостазу в патогенезі післяпологової інфекції у породіль та їх корекція новими вітчизняними лікарськими препаратами".
За роботу "Механізми підтримання гомеостазу міді у ссавців з ембріональним типом метаболізму міді.
За роботу "Водорості заповідних територій та їх охорона".
За роботу "Біоморфологія Gentiana asclepiadea L. в Закарпатті".
За цикл праць "Актуальні проблеми корпоративного права в Україні".
За цикл публікацій "Розробка нових металогідридів та водневих технологій для створення ефективних воденьакумулюючих, електродних та магнітних матеріалів".
За роботу "Створення біологічно активних матеріалів на основі лінійних поліуретанів для медицини".
За роботу "Модель оцінки соціального функціонування хворих на психічні та поведінкові розлади".
За цикл праць "Електромагнітне поле просторових контурів зі струмом, розташованих над електропровідним середовищем з плоскою поверхнею".
За цикл робіт "Нові явища в тонкоплівкових структурах для систем збереження інформації".
За цикл робіт "Геометричні та топологічні властивості підмноговидів і шарувань ріманових і псевдо–ріманових просторів.
За цикл статей "Методи та засоби аналізу періодично нестаціонарних сигналів для діагностики стану технічних об’єктів.
За роботу "Методи та алгоритми синтезу нейромережевих діагностичних і прогнозуючих моделей.
За цикл робіт "Дослідження структурних, електронних та люмінесцентних процесів у сцинтиляційних кристалах та плівках, розробка нових типів детекторів іонізуючих випромінювань.
За роботу \"Цілковита розв’язність задачі Коші у просторах типу S для деяких параболічних рівнянь\".
За роботу "Скінченнозадані алгебри, їх зображення і застосування".