You are here

Ціннісні виміри права в демократичному суспільстві: теоретичні та практичні аспекти