Ви є тут

Ціннісні виміри права в демократичному суспільстві: теоретичні та практичні аспекти


Номер роботи - M 0

М94

Автор: Львова О.Л.

 

Представлена Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Ценностные измерения права в демократическом обществе: теоретические и практические аспекты

Автор: Львова Е.Л.

 

Valuable measurements of the right in democratic society: theoretical and practical aspects

Author: Lvova Е.

 

Кількість публікацій:71 наукових публікацій (8 монографій, 47 одноосібних статей, 22 тези доповідей).

 

В роботі розкрито теоретичні та практичні аспекти ціннісного виміру права, особливості їх впливу на удосконалення законодавства та розвиток демократичного суспільства.

Здійснено комплексний аналіз правових ціннісних орієнтацій (справедливість, рівність, мораль та ін.). Вперше у вітчизняній юридичній науці обґрунтовуються релігія як ціннісно-нормативна система та гендерна рівність як цінність права.

Значна увага приділяється впливу ціннісних вимірів права на реалізацію прав і свобод людини та громадянина, а також на утвердження принципу верховенства права в Україні.